Niels (1104-1134)

Forrige  Næste

I P. Haubergs Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146 (1900) er Niels repræsenteret med 14 numre. Det drejer sig om:

 

Men der er i tidens løb foreslået flere ændringer til denne liste, ligesom der er fremkommet for Hauberg ukendte mønter. Ændringerne er som følger:

Hauberg 4 anses nu for udmøntet i Slesvig.

En af Hauberg ukendt mønt, kendt i to halve eksemplarer, henføres nu til Niels, Lund.
Desuden er en mønt, som Hauberg henfører til Oluf, i virkeligheden fra kong Niels, Lund, jvf. Moneta I 1936 side 65-60 og NNÅ 1946 side 153ff.

Guntzelnick Poulsen tilskriver yderlige en mønt JY10 til Niels, Viborg.
Guntzelnick Poulsen anser Hbg. 12-14 for møntet i Odense. Til gengæld henfører han to typer, JY13.a og JY13.b, til Ribe under kong Niels.

Endelig foreslår Jens Chr. Moesgaard en nyfunden mønt henført til kong Niels (se litteraturlisten)

 

Regneark med oversigt over Danmarks mønter indtil 1241

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside