KLIK for forstørrelse!

Erik Ejegod (1095-1103)

Forrige  Næste

Erik Ejegod efterfulgte 1095 sin bror Oluf Hunger som dansk konge. Erik kombinerede den stærke kongemagt med et godt forhold til kirken, således var det ham, der fik broderen Knud den Hellige helgenkåret og oprettelsen af et ærkebispesæde i Lund, hvorved den nordiske kirke ikke længere var underlagt Hamborg-Bremen, kan næppe overvurderes. Døde - naturligvis kan man næsten sige - på pilgrimsfærd til Det hellige Land, på Cypern i 1103 og efterfulgtes af broderen Niels.

Vor viden om Erik Ejegods mønter øgedes kraftigt i 1980, hvor en betydelig møntskat fra Erik Ejegods tid blev fundet i Lundby Krat i Himmerland.

I P. Haubergs Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146 (1900) er Erik Ejegod repræsenteret med 7 numre. Det drejer sig om:KLIK for forstørrelse!

 

Desuden henfører Guntzelnick Poulsen yderligere en mønt, JY 6, til Erik Ejegod, Ålborg.

 

Regneark med oversigt over Danmarks mønter indtil 1241

 


Litteratur:


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønts forside