KLIK for forstørrelse!

Forslag til undervisning i Danske mønter:
Beskrivelse af et møntfund, for eksempel

Skatten fra Lundby Krat

I 1980 fandtes i Lundby Krat i Himmerland en betydelig møntskat fra Erik Ejegods tid. Herom har Kirsten Bendixen skrevet en lille bog: Skatten fra Lundby Krat, København (Nationalmuseet) 1993.

Besvar ud fra Bendixens bog følgende spørgsmål:

Men også for den mere statistisk interesserede elev rummer fundene rige muligheder: Gå ind i listerne over møntfund og se, hvor langt du kan komme med problemer af denne type:


Tilbage til Undervisning i Danske Mønter