Danske mønter i historieundervisningen på gymnasialt niveau

Nedenfor anføres eksempler på anvendelsen af danske mønter i historieundervisningen. Det drejer sig i enkelte tilfælde (1771-skillingen) om et helt undervisningsforløb, de øvrige emner kan ses som forslag til, hvordan den numismatiske vinkel kan inddrages på stof, der i øvrigt gennemgås mere traditionelt. Opmærksomheden henledes i øvrigt på det velegnede i numismatiske emner som genstand for elevopgaver eller gruppearbejde:


Tilbage til Dansk Mønt