KLIK for forstørrelse!

Christian 1. (1448-1481)

Forrige  Nęste

Da Danmarks middelalderlige kongehus ved kong Olufs død i 1387 skulle uddø med Margrethe I, forsøgte man sig først med Erik af Pommern og dernæst med Christoffer af Bayern. Så accepterede Christiern af det oldenburgske hus i 1448 det enestående tilbud, at han på betingelse af at ægte Christoffer af Bayerns 18-årige enke, dronning Dorothea kunne blive konge af Danmark, hvorefter han blev stamfader ikke alene til alle senere regenter i Danmark, men med tiden også til en lang række andre europæiske fyrstehuse (klik for Stamtavle). (Jørgen Sømod)

I Malmø var Hans Myndel (død 1455) møntmester. Han afløstes af Henrik Dringenberg.

Møntmæssigt blev Christian 1.s regeringsperiode en fattig tid, idet der kun under ham prægedes ganske få mønter, nemlig:

Hvide

og Ørtuger

Endelig henfører Jørgen Sømod nu en blaffert, tidligere tilskrevet Frederik 1. eller Christian 3. til Christian 1.:

1 Blaffert lybsk

Udover at være dansk-norsk konge var Christian 1. hertug af Slesvig og Holsten. Til højre vises (en senere - og ganske uhistorisk - udformning af) hans hertugelige våben fra Slesvig-Holsten 1460-1481. I våbenskjoldet ses Slesvigs to løver og Holstens nældeblad foruden Oldenborgs røde bjælker på gul baggrund.

 


Litteratur:


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønts forside