Harald Hen (1074-1080)

Harald Hen er mønthistorisk mest kendt for at skulle have stået bag en reform af det danske møntvæsen - en reform, som iflg. nyere forskning måske snarere skal tillægges faderen Svend Estridsen. Harald Hen blev den første af 5 sønner af Svend Estridsen, der efterfulgte faderen på tronen. Han afløstes 1080 af broderen Knud den Hellige.

I P. Haubergs Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146 (1900) er Harald Hen repræsenteret med 6 numre. Det drejer sig om:

 

 

KLIK for forstørrelse!

Ny type, Roskilde - se Moesgaards artikel i litteraturlisten

 

Hauberg 6: samme type er udmøntet i Ålborg (?; JY 1.b) og Jylland, ubestemt; JY 1.c

Svend Estridsen, Hbg. 44, Roskilde, henføres af Guntzelnick Poulsen nu til Harald Hen eller Knud den Hellige.

 

Mønterne kan klikkes for yderligere oplysninger, fotos og links!

  Regneark med oversigt over Danmarks mønter indtil 1241

 


 

Litteratur:

 


 

Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønts forside