Tiden før og under Harald Blåtand (ca. -986)

Møntcirkulation og -prægning er et tidligt fænomen i Danmark. Ældst er de små frisiske sceattas, der kan dateres til 6-700-tallet. Fund af disse scettas har været med til at datere det ældste Ribe til ca. 725. I dette arbejde spillede Kirsten Bendixen en stor rolle.

Omkring 800-825 opstår de første egentlige danske mønter, der er kopier af de cirkulerende sceattas, men på blanketter, der i størrelse minder om frankerrigets mønter. De er sandsynligvis præget i Hedeby ( Se også Carolus/Dorestad). Det står klart, at de danske konger tidligt indså betydningen af handel og handelsfremmende foranstaltninger; således tvangsforflyttede en af Haralds forgængere, kong Godfred, omkring år 800 nogle købmænd til Hedeby.

Langsomt bevæger vi os op i 900-årene, hvor den danske (jyske?) konge - og ikke blot lokale købmænd - kan have stået bag en møntproduktion. Ingen dansk mønt kan i sig selv henføres til de ældste danske konger som Gorm den Gamle eller Harald Blåtand, men det er usandsynligt, at i hvert fald sidstnævnte ikke har haft en finger med i spillet.

I denne periode ser vi tegn på religionsskiftet samt den danske konges begyndende interesse for erobringer: På den store Jellingesten skriver Harald Blåtand om sig selv: "... den Harald, der vandt sig al Danmark og Norge og gjorde danerne kristne." Moesgaard (2015, se litteraturlisten) ser periodens udmøntninger med korsmotiv i denne sammenhæng.

 


Litteratur:


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønts forside