Tiden før og under Harald Blåtand (ca. -986)

Næste

Møntcirkulation og -prægning er et tidligt fænomen i Danmark.

 

600-700-tallet

Ældst er de små frisiske sceattas, der kan dateres til 6-700-tallet. Tidligere blev de anses for udelukkende præget i det frisiske/nordtyske område, men det er nu en udbredt opfattelse, at de også er udmøntet i Danmark, sandsynligvis Ribe. Fund af disse scettas har været med til at datere det ældste Ribe til ca. 725. I dette arbejde spillede Kirsten Bendixen en stor rolle.

 

ca. 800-825

I denne periode dukker de første selvstændige danske mønter op, af Hauberg omtalt som Ældste møntgruppe, idet han ikke kendte til sceattas som danske udmøntninger. Der er nu tale om kopier af de cirkulerende sceattas, men på blanketter, der i størrelse minder om Frankerrigets mønter. De er sandsynligvis præget i Hedeby.
Det står klart, at de danske konger tidligt indså betydningen af handel og handelsfremmende foranstaltninger; således tvangsforflyttede en af Haralds forgængere, kong Godfred, omkring år 800 nogle købmænd til Hedeby.

Klik for undersiderne til denne gruppe

 

 

ca. 825-860

Langsomt bevæger vi os op i tiden. Nu dominerer den såkaldte CAROLVS / DORSTAT-type, der er en efterligning af Karl den Stores mønter (kejser over Frankerriget 800-814), hvis indskrifter - CAROLVS og DORSTAT - på vikingernes mønter forvanskes og undertiden ændres til billeder, fx. af et hus.
Den danske (jyske?) konge - og ikke blot lokale købmænd - kan have stået bag en møntproduktion.

 

ca. 958-986 - Harald Blåtand

Ingen dansk mønt kan i sig selv henføres til de ældste danske konger som Gorm den Gamle eller Harald Blåtand, men det er usandsynligt, at i hvert fald sidstnævnte ikke har haft en finger med i spillet. Vi ser her halvbrakteater, mønter på en så tynd blanket, at præget slår igennem på møntens anden side.

Klik for undersiderne til denne gruppe

 

 

I denne periode ser vi tegn på religionsskiftet samt den danske konges begyndende interesse for erobringer. På den store Jellingesten skriver Harald Blåtand om sig selv: "... den Harald, der vandt sig al Danmark og Norge og gjorde danerne kristne." Moesgaard (2015, se litteraturlisten) ser periodens udmøntninger med korsmotiv i denne sammenhæng.

 


Litteratur:


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønts forside