Kirsten Bendixen (1924-1995)

Mag.art., museumsinspektør ved den kongelige Mønt- og Medaillesamling i København fra 1960. Hendes forskning vedrørende frisiske mønter fra 700-tallet har været med til at tidsfæste det tidlige Ribe til ca. 725.

Kirsten Bendixens hovedområde var danske mønter og hun havde en omfattende numismatisk produktion bag sig lige fra den lettilgængelige introduktion "Danmarks mønt" til videnskabelige bidrag i forskellige tidsskrifter.

Kirsten Bendixens bibliografi findes under Litteratur, B.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt