Sceatta

Sceatta er betegnelsen for de små angelsaksiske og (navnlig) frisiske mønter, der 600-800-tallet cirkulerede i Nordeuropa og Danmark.

De hyppigst forekommende er de såkaldte Wodan- eller Monstertyper. Fund af sceattamønter har være medvirkende til datering af det ældste Ribe. Det er uklart, om der har fundet en vis sceattaproduktion sted i Danmark. Den mest fremtrædende repræsentant for den danske sceattasforskning er Kirsten Bendixen.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt