Hedeby

Hedeby er formentlig center for den ældste nordiske møntprægning. Begrundelsen skal bl.a. ses i Hedebys beliggenhed ved vigtige handelsruter.

Typemæssigt efterlignedes Karl den Stores mønter fra Frankerrigets hovedstad Dorestad. Det er usikkert om den danske kongemagt på dette tidlige tidspunkt kan stå bag en møntprægning, sandsynligheden taler måske snarere for at lokale købmænd har stået for prægningen - det er jo først og fremmest dem, der har følt savnet af mønt.

Senere typer har vikingemotiver, fx. et skib. Korsmønterne fra Harald Blåtands tid synes at have kongen som direkte initiativtager (se Moesgaard 2015 i litteraturlisten). Af 1000-tallets mønter henregnes nogle typer til Hedeby, men kun på en enkelt mønt fra Magnus den Gode (1042-1047) er møntstedet angivet: EIDEBIINI.

Midt i 1000-tallet blev Hedeby ødelagt og opstår ikke mere som møntsted.

Afbildinger af Hedebymønter:

 


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønts forside