Knud den Store (1014-1035)

Knud den Store arvede Danmark og England efter sin far, Svend Tveskæg. Fra 1028 var han tillige konge over Norge. I modsætning til faderen, der var kommet til England som erobrer, søgte Knud at skabe fred og beskyttede England mod yderligere vikingeangreb. Under Knud fortsatte den engelske indflydelse på det danske møntvæsen. Mønttyperne var tydeligt i familie med de engelske og de var slået af engelske møntmestre, som Knud havde hentet til landet.

I modsætning til Svend Tveskæg, fra hvem der kun kendes en enkelt type, udnyttede Knud flittigt sit møntregale. Adskillige møntsteder er oprettet under ham. I P. Haubergs Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146 (1900) er Knud den Store repræsenteret med 60 numre. Det drejer sig om:

Regneark med oversigt over Danmarks mønter indtil 1241


Litteratur:


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønts forside