KLIK for forstørrelse!

Poletter, tokens, jetons

Dansk Mønt beskæftiger sig primært med officiel mønt. Vi har dog i tidens løb fået meget godt materiale om beslægtede emner. Her er et udvalg af, hvad vi har at byde på mht. poletter, tokens, jetons og andre betalingstegn

Der er tale om metaltegn eller mærker, der i forskellige sammenhænge skal erstatte egentlige betalingsmidler. Det kan dreje sig om betalingstegn for udført arbejde, el/gas, vask osv. I Danmark benyttes betegnelsen i nyere tid hovedsagelig om betalingstegn til offentlige transportmidler (sporvogns- og buspoletter)

Tegnene ligner mønter, men har kun en begrænset betalingsfunktion. De fremstilles i reglen for at lette mindre betalinger, for at udøve en kontrol eller for spillemærkers vedkommende for ikke at spillet får karakter af hasard, idet skiftende love forbyder at private foranstalter spil om rede penge, hvorfor gevinsten udbetales i spillemærker.

 

Se også Danish Token Club.

 

Generelt om poletter, tokens og betalingstegn
- mange af de nedennævnte undergrupper er også repræsenteret her, især i Sømods bind.

 

Om specielle områder kan nævnes:

 

Spillemærker

 

Trafikpoletter

 

Mejeritegn

 

Brødtegn

 

Arbejdstegn

 

Tjenertegn (Kelnertegn)

 

Dampkøkkener

 

Badeanstalter m.v.

 

Fattigtegn

 

Velgørende formål

 

Fængselsvæsenet

 

Diverse tegn til anvendelse i begrænsede geografiske områder

 

Adressejetons Lykkemønter

 


 

Litteratur:

 


Tilbage Dansk Mønts forside