Brødtegn fra Svinninge ved Kalundborg.
Bager Carl Ditlef Petersens brødtegn.

af Jerry Meyer

Fig. 1. Begge figurer forestiller Nathansons (vist som vildmændene i det danske kongevåben). 1846.

Chefredaktør på Berlingske Tidende, M. L. Nathansons kæmpede mod de stigende brødpriser i 1840’erne. Dette fik det satiriske blad Corsaren til at kalde hans avis for ”Den til Politik; Meel- og grynhandel Priviligerede Berlingske Avertissementtidende”.

Priserne på rug skiftede meget fra 1820 til 1840. I 1820'erne stod kornprisen lavest, da kostede 1 tønde rug 3 kr. 94 øre. Gennemsnittet for årene 1830-39 var 8 kr. 35 øre. I 1831 var prisen på rug tre gange så høj som i 1824. Gennemsnitprisen for 1820-29 pr. tønde rug var 612 øre, byg 453, havre 340, hvede 829. Årene 1830-39 var gennemsnittet for rug 835 øre, byg 589, havre 406, hvede 1005. Priserne omregnet til kr. og øre står i: Marcus Rubin; Frederik VI's Tid, udgivet af P. G. Philipsens Forlag København 1895. Måske er en af grundene til at bager Carl Ditlef Petersen indfører betalingstegn for brød den, at han ville garantere mod prisstigninger, samt sikre sig en ”fast” leverance.

           

Fig. 2 og 3

Disse brødtegn er fra ca. 1850. Tegnene har følgende tekst indslået:

           

Fig. 4 og 5

De indslåede bogstaver S K er forkortelsen for skilling. Da disse privatmønter blev sat i omløb, gjaldt hvert metal sikkert for en bestemt værdi. Når kobber og messing har været i brug, og har passeret svedige hænder, da bliver metallet anløbet. Da brødtegnene har en (meget ens) skriveskrift, er det muligt at give et forkert tegn ud. Hermed giver det rod i regnskabet. Ved at indslå værdien på brødtegnene er det ligegyldigt, om man kan se forskel på metallet. Hans firma leverede brød til kunder i omegnen af Kalundborg. Disse brødtegn solgtes til kunderne, formodentlig med en vis rabat (hermed opnåede han, at have så få udestående kontante beløb som mulig). Derefter betalte kunden med brødtegnet til C. D. Petersens brødkuske for den købte vare.

Carl Ditlef Petersen er født i Korsør 17. juni 1824, han døde 1915 i Svinninge. I 1848 kom C. D. Petersen til Svinninge som bagersvend. Han købte et bageri og få år efter tillige en overfor liggende købmandsforretning med kro. Han blev gift med Jensine Florentine Jensen, og i 1855 har de ifølge folketællingen sønnen Wilhelm Waldemar og datteren Emilie Wilhelmine Helene. Carl, der benævnes som gjestgiver, har desuden tolv personer i tjeneste på kroen blandt andet en bagersvend og en bagerdreng. Fem år senere er sønnerne Carl Alfred og Thorvald Johannes Christian kommet til. Antallet af tjenestefolk er steget til 14, hvoraf to angives at være bagersvend og bagerkarl.

Hans Hustru Ane døde i 1872 i en alder af 41 år, forinden havde hun fået datteren Ida Jensine. Carl Ditlef Petersen nævnes derfor i 1880 som enkemand, husfader, kjøbmand, bager og gjæstgiver. Børnene, med undtagelse af Carl Alfred, der var død i 1873, bor stadig i hjemmet, og flere af tjenestefolkene nævnes som bagersvend eller – lærling, desuden er der fire rejsende opført i husstand. I Numismatisk Rapport nr. 96 har Preben Nielsen tilføjet data om familien C. D. Petersen.

Fig. 6. Forretningen, Hovedgaden 42 Svinninge 1912. Foto: Svinninge Lokalhistoriske arkiv.

Et mønttegn, fundet på Tangmosevej i Køge 1918 ved nedrivning af en husvildebarak, var blevet vist mønthandler E. Dahl Jensen, Roskilde Mønthandel. Mønthandleren henvendte sig til lokalhistorisk Arkiv i Svinninge, som oplyste om C.D. Petersen.

Forretningen ejedes i 1979 af købmand Jens Peter Jensen. Ved en henvendelse fra mønthandler E. Dahl Jensen kom nu 4 mønttegn frem. Disse tegn blev solgt til mig.

For nogle år siden blev et af C. D. Petersens mønttegn solgt på en møntauktion i Odense. Jeg kender kun dette ene stykke ud over de afbildede. Pengetegnene er blandt de tidligste private pengetegn fra Danmark.

En pudsighed er det, at der netop i denne geografiske landsdel er brugt brødtegn flere steder. Her skal nævnes følgende, uden dog at kunne garantere at listen er komplet.

Fig. 7

(2008)


Noter:

           

Fig. 11 og 12

C. D. Petersen Svinninge Kro 1˝ brød kobber uden S K indslået. Dette tegn blev vist til Preben Nielsen på Amagerlands Numismatiske Forening Møntbørs søndag den 24. februar med spørgsmålet” Hvad er dette”. Denne artikel var gjort færdig til trykning, så det spørgsmål kunne prompte besvares. Nu kendes der 6 stykker, hvoraf de to er i privat eje.


Tilbage til Dansk Mønt