Historien om de sønderjyske mejeritegn

af Jerry Meyer

Lokalhistorikeren og gårdejer Olav Bonefeld var medem af D.N.F. i en lang årrække. Da de første, meget populære, "kvit- eller dobbelt udsendelser" med Svend Petersen som oplagt tv-vært gik over skærmen i 1960'erne var der hele tre medlemmer af Dansk Numismatisk Forening som var med i disse programmer. Olav Bonefeld gik op i emnet Trankebarmønter, gik til tops og scorede den store gevinst på 45.000 kr. Da han blev spurgt om, hvad han ville bruge de mange penge til, svarede han, at han ville rejse til Trankebar. Fra denne rejse hjembragte han en meget stor samling af Trankebarmønter.

Som lokalhistoriker var det Sønderjyllands historie han interesserede sig for. Et stille numismatisk hjørne var mejeritegnene dengang. Brugt i en periode, da Sønderjylland var under tysk administration. Olav Bonefelds interesse førte også til avisartikler om emnet.

En af tidens store samlere, advokat Axel Ernst i Odense, havde i sit testamente givet den KM&MS ret til at udtage, hvad der måtte mangle i samlingen. Der blev udtaget godt 1.100 medailler, jetons samt pengetegn registreret i gaveprotokol 2890. Her er ikke registreret et eneste mejeritegn.

I slutningen af 1960'erne var få samlere, udenfor det sønderjyske område som interesserede sig for, eller snarere, kendte noget til de sønderjyske mejeritegn. Storsamleren Arne Poulsen (1) var en af dem, som havde mejeritegn i sin samling. Han fortalt mig, at han fra sagfører Axel Ernst erhvervede mejeritegn fordi Axel Ernst ikke samlede på disse stykker. Alle disse mejeritegn fra Arne Poulsens samling ligger nu i den KM&MS.

Blandt de sønderjyske samlere var der interesse for at samle mejeritegn. Her regnedes disse dog ikke i større pengebeløb. Skulle man, som københavner, bytte sig til mejeripoletter opdagedes hurtigt, at man var på "fremmed grund" og at disse mejeritegn helst skulle blive i det sønderjyske. Måske netop på grund af denne holdning gjaldt kun én regel: at kunne et mejeritegn tilbyttes, ja da regnedes omkostninger som "et nødvendigt onde" for at få disse tegn. Den eneste måde jeg kunne få mejeritegn fra sønderjyske samlere, var ved at bytte.

Det som tilbødes skulle ikke være småmønter - nej der skulle langt mere på krogen for at få disse små mejeritegn fra sønderjyske møntsamlere. En af disse brave lokale samlere boede i Sønderborg. Vi havde byttekontakt. Her tilbyttede jeg mig adskillige mejeritegn, der, skulle det senere vise sig, var både sjældne og unikke. At dette kunne lade sig gøre var ganske simpelt fordi sjældenhedsgraden ikke dengang var kendt, se Numismatisk Forening for Nord- og Sydslesvig: Sønderjyske Mejeritegn 1900-1920, Claus Nielsen, og Møntsamlernyt nov. 1979, Jerry Meyer.

At disse mejeritegn ikke var nemme af få fra sønderjyske samlere kan denne lille beretning, fortalt af løjtnant i Marinen, Jørgen Hougaard, senere mønthandler, være et bevis for. Han forsøgte under et flådebesøg i Sønderborg at bytte sig til nogle mejeritegn fra Olav Bonefeld. De to erfarne samlere havde forhandlet pr. tlf. om dette bytte. Hougaard var med Dannebrog som lå til kaj. Der var nogle timer inden skibet skulle lægge fra kaj, så der var tid til at få bytteriet i orden. Men som det ofte går trak forhandlingerne ud, og der blev pebet fra skibet. Jørgen Hougaard måtte hastigt gå mod leideren. Olav Bonefeld fulgte ham, og lige inden han nåede leideren sagde Bonefeld med sønderjysk lune: "Du må da hellere få de her mejerimønter, inden vi helt glemmer dem." Kort efter ankom kongeparret til Dannebrog og straks efter sejlede skibet.

Da Olav Bonefelds registrering af de Sønderjyske mejeritegn sikkert er det første forsøg på at skrive en egentlig registrering af mejeritegnene, har det derfor interesse at bringe den her. Denne listes resultat er hvad en interesseret lokalhistoriker havde af mejeritegn. I 1972 havde jeg anledning til at aflægge Olav Bonefeld et besøg, og se dele af samlingen. I brev af 27.12 1980 nævner Olav Bonefeld at nu var der 77 stykker i samlingen.

 

Gårdejer Olav Bonefelds liste over Sønderjyske mejeritegn

Foreløbig liste for tiden ca. 1900 - 1920 - 1935
Forkortelser: e = Ensidet; m. = messing; k. = kobber; f.z./z. = Forniklet zink/zink; øvrig beskrivelse

01	Bevtoft		1 pd. smør		m.		8 kt.
02	Bevtoft		Sk. M.			m.
03	Blans					m.		2xklip
04	Bovrup		10			m.
05	Bovrup		20			m.,z.
06	Bovrup		10			z.
07	Bovrup		20			z.
08	Bredebro	1 Ltr. sm. e.		z.		oval
09	Bredebro	1 Ltr. sm. e.		f.z.		oval
10	Bredebro 	1 Ltr. sm. e.		f.z.		rund
11	Bredebro 	1 Ltr. sm.		f.z.		oval inds. bs. K
12	Dybbøl		1 Ltr. sm.		f.z.
13	Dybbøl		1 Ltr. sk m.		f.z.
14	Døstrup		1 Pd. Smør e.		f.z./z.
15	Døstrup		1 Ltr. sm. e.		f.z./z.
16	Døstrup		20 Pf. e.		f.z.
17	Gramby		10 Pf. sk. m.		m.		03, årstallet 1903
18	Hellevad	10			m.
19	Hovslund	1/4 Ltr. Fløde		k.
20	Hovslund	1 pd. smør		m.
21	Kegnæs		1			z.
22	Kværs		1 Ltr. sm.		f.z./z.
23	Kværs		1 Ltr. Sk.m.		m.
24	Kværs		1 Ltr. k.m.		m.
25	Lysabild	4 pd. sm.		m.
26	Lysabild	4 pd. sk.m.		m.
27	Lysabild	4 pd. K.m.		k.
28	M.A.M.		Marstrup A.M		k.		1xklip blk
29	Pomose		1 			z.
30	Pomose		2			z.
31	Rinkenæs	1 Ltr. sk.m.		m.
32	Rinkenæs	1/2 kg. smør		f.z.
33	Rødkild		2 Ltr. sk.m.		m.		Tandslet
34	Rødkild		4 Ltr. sk.m.		m. 		Tandslet
35	Skelde		1 Ltr. sm.		f.z./z.		1911
36	Skelde		1 Ltr. sk.m.		m.		1911
37	Skelde		1 Ltr. k.m.		m.		1911
38	Skovby		2 Pf.			e.m.		Als
39	Skovby		10 Pf.			e.m.
40	Snogbæk		1 Ltr. nym. m.		m.
41	Snogbæk 	2 Ltr. nym. m.		m.		1xklip
42 	Snogbæk		50			f.z./z.
43 	Snogbæk		100			f.z./z.		6-kantet
44	ST og N		1 Ltr. nym. m.		em.		Stendrup og Nybøl
45 	ST og N		1 Ltr. nym. m.		e.f.z./z.
46	Stevning	1 Ltr. sm.		m.
47	Stolling	20			m.
48	Svendstrup				m.		1xklip blanket
49	Ullerup		4			m.		1904
50	Ullerup		12			m. 		1904
51	Ullerup		10 Pf. Fløde		f.z./z.
52	Varnæs					e.m.
53	Varnæs					e.m.
54	Vilstrup				f.z.		4-kantet 19mm
55	J. Zachariassen 1 Ltr			m.		Dybbøl
56	J. Zachariassen 1 Ltr			f.z./z.		Dybbøl
57	2 Ltr	(Broballe)			e.m.		uden navn
58	1 Ltr	(Broballe)			e.aluminium	uden navn
59	1 Ltr k.m.				f.z./z.		uden navn
60	1 Ltr sm.				e.aluminium	uden navn

Mejeritegnene fra Fårhus er fremstillet hos Anthon & Söhne, Flensborg

61	Fårhus		1 pd. smør		e.m.		teksten indslået u. navn
62	Fårhus		2 pd. smør		e.m.
63	Fårhus		1 Lt. Fløde		e.m.
64	Fårhus		1/2

Anonyme Werth-Marke med tekst Meierei R

65	100 Meierei R				m.		indslået tal og tekst
66	12 Meierei R				m.		indslået tal og tekst
67	10 Meierei R				m.		indslået tal og tekst
68	20 M					m. 		indslået tal og tekst

Tyrstrup Sogns Andelsmejeri oprettet 1887

Om de sønderjyske mejeritegn skriver Olav Bonefeld to artikler i Jyske Tidende d. 6. 9. 1970 og d. 7.1. 1973 under overskriften: Lidt har da også ret og Verdens største samling af sønderjyske mælketegn.

Et uddrag fra denne artikel siger meget om Bonefelds varme interesse for lokalhistorie:

"Vi lever i et tidehverv. På næsten alle områder sker der store ændringer. Den tekniske udvikling har ført rationaliseringer og koncentration i erhvervslivet med sig og det i et tempo, så det næsten kan tage vejret fra én.

Mens kirken er sognets vartegn så var mejeriskorstenen for blot 30 år siden landsbyens. Livet på gårdene begyndte tidligt om morgenen dengang. Alle, der havde med malkearbejde at gøre indledte i hvert tilfælde før kl. 5. Her i Snogbæk spændte karlene om sommeren for mælkevognene lidt over seks, og kort efter kunne der en stille morgen høres raslen fra alle kanter i byen, og så var det pludselig blevet dag for alvor. Men vi lever under forandringens lov. Det har så sandelig også måtte sandes på mejeribrugets område. Det begyndte så stille med en enkelt sammenlægning, så flere steder, og på en gang forsvinder det lille landsbymejeri overalt. Skorstenene falder og bygningerne ændres og bruges til alle mulige andre formål. Om føje år må vi nøjes med at læse om det lille landsbymejeri. Dog den der søger slægters spor i stort og småt, vil også her støde på minder, ganske vist små og simple. Det, at de er så uanselige, gør, at mange nok allerede er gået tabt. O.B."

Nostalgi, ja, men mere rigtigt kan forklaringen om dette morgenarbejde med at få mælken fra gården ikke beskrives. Man kan ligefrem mærke hestens bløde mule i nakken!

 

Mejeritegn som samling

Nu, godt 100 år efter at mejeritegnene blev brugt er de blevet til et stykke socialt danmarkshistorie. I dag dukker der lejlighedsvis et mejeritegn op. Er det et ubeskrevet tegn, så er ejeren heldig. At samle mejeritegn betyder, at ordet "en komplet samling" ingen mening har, fordi en sådan ikke kan samles. Men historien bag tegnet kan også blive en samlermæssig inspirationskilde.

Snogbæk 1892

Jerry Meyer 02.02.2003


Litteratur:


 

Sønderjyske mejeritegn i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

Skodborg Andelsmejeri, Haderslev Amt, oprettet 1896

Efter det militære nederlag i 1864 til prøjserne, havde danskheden trange kår i Sønderjylland. Et eksempel herpå kan ses i Kgs. Lyngby på et af Frilandsmuseets gårde fra Søndre Sejerslev. I den fine stue, ses et Dannebrogsflag liggende sammenfoldet på en servante. Der måtte ikke flages med Dannebrog, men flaget (nu symbol på at være dansksindet) lå parat til det øjeblik kom, hvor der atter kunne flages med Dannebrog, hvilket skete ved genforeningen i 1920.

I en dansk møntsamling kan der udmærket ligge nogle tyske mønter fra perioden 1864-1920. Tyske mønter var jo et daglig betalingsmiddel for sønderjyderne. Et sted kunne der bruges om ikke danske mønter så dog, i de mange danskejede andelsmejerier, mejeritegn, der som et dagligt betalingsmiddel kunne bruges til køb af mejeriprodukter.

Disse tegn kunne købes på mejeriets kontor eller hos den lokale købmand. Ved køb af et større antal mejeritegn kunne en rabat gives. Mejeristen, som skulle udlevere varen, kunne nu modtage et mejeritegn, der skulle ikke veksles eller modtages penge, han skulle bare modtage mejeritegnet.

Om det forholdt sig således, at man specielt i de danskejede mejerier forsøgte at fortrænge mark og pfenning for i stedet at bruge mejeritegn, ja dette spørgsmål kan lokalhistorikere måske løse. At der var så mange mejerier i Nordslesvig som brugte mejeritegn, skyldes, at der netop på dette geografiske område af Nordslesvig var flest danskejede mejeriandelsselsskaber - eller andelsmejerier. Andelstanken greb de danske bønder, således også i Nordslesvig. Da centrifugeringen kom, blev dette en medvirkende årsag til en økonomisk fremdrift for de danske bønder.

I september 1877 blev en tromlecentrifuge taget i brug ved et mejeri i Kiel, dermed var centrifugeringen indført. I Danmark blev Maglekilde centrifugen opfundet af mekaniker L. C. Nielsen, der arbejdede i Roskilde på Maglekilde Maskinfabrik. Denne maskine opstilledes i 1878 i et københavnsk mejeri.

Omkostningerne ved opførelsen af Pomose Mejeri kostede andelshaverne 21.743 Mark 55 pfenning. Det startede sin virksomhed den 1. august 1887 . Den første bestyrer "en ung mand fra Kongeriget Svend August Johannesen fik 1.400 Mk. (årsløn) frit Lys og Brændsel, 8 Pd. Smør maanedlig og en Fjerdel af den Pris, der opnaaede over 1. Pg over højeste Notering" Den 15. februar 1919 besluttede en generalforsamling enstemmigt at ændre den gamle stemmemåde, efter det antal køer andelshaveren havde, til en personlig stemme.

I 1891 oprettedes det tyske Bezirksmeiereiverband Nordsleswig. De dansksindede bønder oprettede som modstykke i 1893 en mejeriforening for Nordslesvig. Omkring 1910 var der ca. 90 mejerier tilknyttet foreningen. De fleste andelsmejerier blev oprettet mellem 1885 og 1900. Fra denne periode er der brugt mejeritegn på godt 50 mejerier. Hele mangfoldigheden af mejeritegn, med værdiangivelse i pfenning med tysk, dansk, eller sammenblandet tekst for mælk og smør er et spændende numismatisk område .

Mange af mejeritegnene formodes at være præget i Tyskland. L. Chr. Lauer, Nürnberg, har sikkert leveret tegn. Men de mangeartede sammensætninger af bogstaver tyder på, at værksteder hvor der er brugt dansk Æ og Ø, kommer fra et geografisk område, hvor disse bogstaver er brugt i det daglige.

Mejeritegnene er prægede. De fleste i messing, forniklet zink eller zink, kun ganske få i kobber. Mejeritegn i zink eller forniklet zink, nævnes i Olav Bonefelds liste brugt ved det samme mejeri. Forniklingen kan i nogle tilfælde være slidt af. Ser man nøje efter på tegnene, anes ofte svage spor efter forniklingen. Ganske få mejerier har både brugt mejeritegn i forniklet zink og zink

Jeg blev opmærksom på disse mejeritegn ved et besøg hos storsamleren Arne Poulsen, hvis mejeritegn jeg købte i 1967/68. Der var ikke mange i samlingen, men de 6 stk. fra Lysabild i tre metaller har jeg aldrig kunnet købe siden.

Jeg havde i 1970'erne indledt bytteforbindelse med andre Sønderjyske samlere for at skaffe mig mejeritegn. Dette forøgede hastigt samlingen. For godt 15 år siden traf jeg aftale med en fynsk mønthandler J.R. om at købe de mejeritegn, jeg manglede. Dette samarbejde førte til, at der kom mange nye stykker til samlingen. Denne samling af mejeritegn blev til ca. 150 stykker. De ligger alle i den KM&MS som et vidnesbyrd om en tabt landsdel - der heldigvis kom tilbage til Danmark igen.

I 1979 udkom et hæfte, Sønderjyske Mejeritegn 1900-1920, udgivet af Numismatisk Forening for Nord- og Sydslesvig. Kataloget var et resultat af, hvad denne møntklubs medlemmer kendte af mejeritegn. Desværre optog man ikke dengang medlemmer bosiddende nord for Kongeåen i foreningen. Derfor måtte der tilføjes godt 40 nye mejeritegn som hovedsaglig lå i en større københavnsk samling af privatmønter, samt fra en mønthandler i København.

Centralmejeriet Sønderborg oprettet 1906. Personalet klar til arbejdet!

 

Sønderjyske mejeritegn i den KM&MS

Tilgåede stykker før 1992. 4 Ullerup Meieri 1904, BP. 1648. Pomose Meieri, Ringenæs 1 Ltr. Sk. MÆlk, Vodder-Roager Mejeri, Sk. MÆlk,Vodder Roager Mejeri 1. Ltr. SödmÆlk. BP. 1880. Mejeritegnene fra Ullerup er skåret af guldsmed Dragsted København.

[Note fra Dansk Mønt: Nedenstående klikbare referencer henviser til 16 plancher med fotos af Mejeritegnene. Stykkerne vises i 3 rækker (forsider), herunder i 3 rækker (bagsider) i samme rækkefølge. En reference som fx. 01,1,2 skal forstås således, at stykket befinder sig på planche 01, række 1 nummer 2 fra venstre. Fotos: Elswing, KM&MS]

Forkortelser: kob.= kobber; mes.= messing; f.z = forniklet zink; z.= zink; alu.= aluminium

	  Mejeri			Tekst		Metal	Diameter	Mus. nr.

001 01,1,2  Agerskov Mejeri		Flóde		kob.	24,4 mm 	001-02
002 01,1,5  Agerskov Mejeri		Kærnemælk	alu.	23x2 mm		001-05*
003 01,1,3  Agerskov Mejeri		S.Mælk		mes.	23,3 mm		001-03
004 01,1,4  Agerskov Mejeri		Skm. Mælk	mes.	23,3 mm		001-04
005 01,1,1  Agerskov Mejeri		1 d.cl. Fløde	alu.	34,2 mm		001-01*
006 01,2,2  Arnum Mejeri		S.K.		mes.	20,3 mm		001-07
007 02,2,3  Baurup Genossensch. Meierei 12		mes.	19,5 mm		002-09
008 02,1,5  Baurup Genossensch. Meierei 10		mes.	19,9 mm		002-05
009 02,1,6  Baurup Genossensch. Meierei 10		f.zink	19,1 mm		002-06*
010 02,2,2  Baurup Genossensch. Meierei  5		f.zink	16,6 mm		002-08
011 02,2,1  Baurup Genossensch. Meierei  5		mes.	16,5 mm		002-07
012 02,2,4  Baurup Gen. Meieri	1 liter vollmilch	f.zink	19,1 mm		002-10
013 02,1,3  Bevtoft		SK.M. fs=bs.		mes.	23,2 mm		002-03
014 02,1,2  Bevtoft		1/4 Liter Fløde fs=bs 	mes.	28,9 mm		002-02*
015 02,1,4  Bevtoft		Sød Mælk		mes.	19x2 mm		002-04
016 01,2,3  Bevtoft inds. 1/1	1 pd. smør fs.=bs.	mes	22,3 mm		001-08*
017 01,2,5  Bevtoft 2 -	1 pd. smør fs.=bs	mes.	22,2 mm		001-10
018 01,2,4  Bevtoft 2/2 -	1 pd. smør fs.=bs  	mes.	22,2 mm		001-09
019 01,3,1  Bevtoft 3 -	1 pd. smør fs.=bs. 	mes. 	22,2 mm		001-11
020 01,3,2  Bevtoft 3/3 -	1 pd. smør fs.=bs 	mes.	22,2 mm		001-12
021 01,3,4  Bevtoft 4 -	1 pd. smør fs.=bs. 	mes.	22,0 mm		001-14
022 01,3,3  Bevtoft 4/4 -	1 pd. smør fs.=bs. 	mes.	22,8 mm		001-13
023 01,3,5  Bevtoft 5 -	1 pd. smør fs.=bs. 	mes.	22,2 mm		001-15
024 -	   Bevtoft 5/5 -	1 pd. smør fs.=bs.	mes.	22,5 mm		002-01
025 02,3,2  Bredebro Mejeri 	1.L. s.k. mælk		zink	23 mm		002-14
026 02,2,6  Bredebro Mejeri	1.L. söd mælk/ o inds.	f.zink	26 mm		002-12*
027 02,3,1  Bredebro Mejeri	1.L.söd mælk/Koinds	f.zink	26 mm		002-13
028 02,2,5  Bredebro Meyeri	2 Kronen, inds.		mes.	20,4x23,7	002-11*
029 15,-,-  Bøjskov Hovedgård	E K 4 L M M		jern	ca.44 mm	015-01* (Note)
030 15,-,-  Bøjskov Hovedgård	2 L A E K.		jern	ca.39 mm	015-02*
031 15,-,-  Bøjskov Hovedgård	E K 2 L M M		jern	ca.41x4 mm	015-03
032 15,-,-  Bøjskov hovedgård	E K 2 L M M		jern	ca.41x4 mm	015-04*
033 15,-,-  Bøjskov Hovedgård	E K 2 L M M		jern	ca.37x4 mm	015-05
034 15,-,-  Bøjskov Hovedgård	E K 2 L M M		jern	ca.36x3 mm	015-06
035 16,-,-  Bøjskov hovedgård	E K 2 L M M		jern	ca.39x3 mm	016-01
036 16,-,-  Bøjskov Hovedgård	E K 1 L Z M		jern	ca.39x3 mm	016-02*
037 16,-,-  Bøjskov Hovedgård	E K 1 L S M		jern	ca.37x3 mm	016-03
038 16,-,-  Bøjskov Hovedgård	E K 1 L S M		jern	ca.34x3 mm	016-04
039 16,-,-  Bøjskov Hovedgård	E K 1 L S M		jern	ca.33x3 mm	016-05*
040 16,-,-  Bøjskov Hovedgård	E K 1 L S M		jern	ca.33x3 mm	016-06
041 16,-,-  Bøjskov Hovedgård	E K 1 L S M		jern	ca.33x3 mm	016-07
042 03,2,1  Dybböl AND. MEIERI	1 Liter SKM		zink	23,4 mm		003-07*
043 03,2,2  Dybböl AND. MEIERI	1 Liter södmælk 	f.zink	21,2 mm     003-08
044 03,1,6  Dybbøl, J. Zachariassen 1 LITER		mes.	20,2 mm		003-06*
045 03,1,5  Dybbøl, J. Zachariassen 1 LITER		zink	20,1 mm		003-05
046 03,1,4  Döstrup Mejeri	20 Pf./blank		f.zink	20,1 mm     003-04*
047 03,1,3  DÖSTRUP MEJERI	1 Pd. SMÓR blank	f.zink	25,7 mm		003-03*
048 	Faarhus			2 smør			mes.	27,7 mm		008-06* (Note)
049 	Faarhus			1 smør			mes.	27,9 mm		008-07
050 08,1,-  Faarhus		1 Lt. Rahm   		mes.	27,5 mm		008-02*	
051 08,1,-  Faarhus		½ Lt. Rahm  		mes.	27,5 mm		008-05*
052 08,2,3  Faarhus		5 lt. Abger. Milch	mes.	27,5mm		008-08*
053 03,2,3  Gramby Meieri 1903	100. KM. Mælk  	mes.	20,6 mm		003-09*
054 03,2,6  Hagenbjerg Meieri	m. hul, blank		mes.	25,3 mm		003-12*
055 03,2,5  Hagenbjerg Mejeri	blank			f.zink	25,1 mm		003-11*
056 03,2,4  Hellevad Andelsmejeri	5		mes.	16,4 mm		003-10*
057 	Holm	se under: uden navn (Note)
058 	Holm	se under: uden navn
059 	Holm	se under: uden navn
060 03,3,1  Hockerup Meierei	MAGER U. BUTTERMILCH 	zink.	23,3 mm 	003-13*
061 03,3,2  Hovslund Mejeri	1 Ltr. södmælk		f.zink 	22,5 mm		003-14
062 03,3,4  Hovslund Mejeri	1/4 Ltr. Flöde		kob.	22,5 mm		003-16*
063 03,3,3  Hovslund Mejeri	1 Ltr, skm. mælk 	mes.	22,4 mm		003-15
064 	Hörup Andels Meieri	4 Liter SK. KJÆRNEMKLK	mes.	20,1 mm		004-01*
065 	Hörup Andels Meieri	1 Liter SKM.KJÆRNEMÆLK 	f.zink	20,5 mm		004-02*
066 03,3,6  Hörup Andels Meieri 1 Liter Södmælk 	mes.	20,3 mm		003-18
067 	Keinæs Meieri 		1   			zink	23,0 mm		04-04* 
068 	Keinæs Meieri		1 			zink 	20,1 mm		004-05
069 	KI.Meieri		1 liter mælk/blank	f.zink	23.1 mm		009-06*
070 04,3,2  Lysabild Meieri	4 pd. SÖDMÆLK 		mes.	25,1 mm		004-14*
071 04,3,4  Lysabild Meieri	4 pd. KÆRNEMÆLK 	kob.	25,0 mm		004-16
072 04,3,6  Lysabild Meieri	4 pd. SK. MÆLK		f.zink	25,1 mm		004-18
073 04,3,3  Lysabild Meieri	2 pd. SÖDMÆLK		mes.	20,2 mm		004-15
074 04,3,5  Lysabild Meieri	2 pd. KÆRNEMÆLK 	kob.	20,2 mm		004-17
075 05,1,1  Lysabild Meieri	2 pd. SK. MÆLK		f.zink	20,2 mm		005-01*
076 05,1,2  Marstrup And. Mejeri  M.A.M/1xklip   	mes.	24,2 mm		005-02*
077 05,1,3  Nüböl Mejeri	5 Smör			f.zink	18,6 mm		005-03*
078 05,1,4  Nübol Mejeri	1 L Sk. Kjm./inds,kørnerprik 0 mes. 21,5 mm	005-04
079 05,2,1  O. Jersdal Meieri	S.K.			f.zink	20,4 mm		005-08*
080 05,1,5  Pomose Meieri	1			zink	20,5 mm		005-05*
081 05,1,6  Pomose Meieri	1 / 1xklip		zink	20,4 mm		005-06
Quars, Kværs Genossenschafts Meierei 1900
082 04,2,1  Quars Gen. M. 1900	I Liter SKM. KJN. MÆLK 	mes.	20,6 mm		004-07*
083 04,2,3  Quars Gen. M. 1900	I Liter SÖDMÆLK		f.zink	20,6 mm		004-10
084 04,2,6  Quars Gen. M. 1900	I Liter SKM. KJN.MÆLK	f.z.type 1. 20,3 mm	004-12* (Note)
085 04,3,1  Quars Gen. M. 1900	I Liter SKM. KJN.MÆLK 	f.z type 2. 19,9 mm	004-13* (Note)
086 04,2,4  Quars Gen. M. 1900	1 Liter SÖDMÆLK		f.zink	20,6 mm		004-09*
087 04,2,2  Quars Gen. M. 	1 Liter			mes	19,9 mm		004-08
088 04,2,5  Quars Gen. M.	1 Liter MILCH		f.zink	19,9 mm		004-11*
089 05,2,2  Rangstrup Mejeri
		Skummet*KÆRNEMÆLK* SÖDMÆLK   		mes.	26,3 mm		005-09*
090 05,2,3  Rangstrup Mejeri	Sødmælk			mes.	25,5 mm		005-10
091 05,2,4  Rangstrup Mejeri	FLØDE			mes.	28,5 mm		005-11*
092 05,3,1  Rangstrup Mejeri	SMØR			mes.	28,5 mm		005-12
093 05,3,2  Rangstrup mejeri	SMØR/2 inds.		mes.	28,5 mm		005-13
094 05,3,3  Rangstrup Mejeri	SMØR/3 inds.		mes.	28,5 mm		005-14*
095 05,3,4  RINGENÆS Andelsmejeri ½ Kg. SMØR		f.zink	26,0 mm		5-15*
096 05,3,5  RINGENÆS Andelsmejeri 1 Ltr. SK. MÆLK  	mes.	20,4 mm		5-16
097 06,1,1  Rödkild Meierei	2 Lts. SKM.		mes.	21,3 mm		006-01
098 06,1,2  Rödkild Meierei	Tal fjernet,SKM. 	mes.	21,4 mm		006-02
099 06,1,3  Rödkild Meierei	4 Ltr. SKM.		mes.	21,3 mm		006-03*
100 06,1,4  Rödkild Meierei	1 Liter SÖDMÆLK		mes.	21,3 mm 	006-04
101 06,1,5  Rödkild Meierei	2 Liter SÖDMÆLK 	f.zink	21,3 mm		006-05*
102 06,3,1  Schnabek Mejeri	1.L.N.			mes.	22,3 mm		006-13*
103 06,1,6  Skelde Meieri 1911	1 Liter SÖDMÆLK 	f.zink	21,3 mm		006-06*
104 06,2,1  Skelde Meieri 1911	1 Liter SÖDMÆLK 	f.zink	21,2 mm		006-07
105 06,2,2  Skelde M. 1911	I Liter S.K.M. KJN. MÆLK m .type 1 mes.	20,5 mm	006-08* (Note)
106 06,2,3  Skelde M. 1911	I Liter S.K.M. KJN. MÆLK m. type 2 mes.	20,2 mm	006-09* (Note)
107 06,3,3  Skodborg Mejeri	28			mes.	20,6 mm		006-15*
108 06,3,2  Skodborg mejeri	14			mes.	20,6 mm		006-14
109 06,2,5  Skovby Meieri	10 Pf./blank		mes.	23,6 mm		006-11*
110 06,2,4  Skovby Meieri	 2 Pf./blank		mes.	19,1 mm		006-10* (Note)
111 06,2,6  Stevning Mejeri	 1 Ltr. Sødmælk 	mes.	25,2 mm		006-12*
112 	Ø. Sottrup	se under: Werth-Marke
113 	Ø. Sottrup	se under: Werth-Marke
114 01,2,1  Spandet		100			f.zink	27,5 mm		001-06
115 06,3,5  Svendstrup Meieri	blank 2xklip		zink	22,5 mm		006-17*
116 06,3,4  Tandslet Majeri	2 Ltr. SKM.    	mes.	21,2 mm		006-16*
117 06,3,6  Traasböl Meieri	½ LITTER 50 pf  	mes.	22,3 mm		006-18*
118 07,1,2  Traasböl Meieri	1 LITTER 14 Pf		mes.	22,4 mm		007-02*
119 07,1,1  Traasböl Meieri	2 LITTER 10 Pf. 	f.zink	22,3 mm		007-01
120 07,2,1  Traasböl Meieri	1 LITTER  5 Pf. 	f.zink	20,4 mm		007-07
121	T. & E. Meieri		10 Pf. Sk. MAELK 	mes.	21,5 mm		007-08*
122 07,1,4  Ullerup Meieri 1904  12 (Pf.)		mes.	24,6 mm		007-05
123 07,1,5  Ullerup Meieri 1904  4 (Pf.)		mes.	18.3 mm		007-04
124 07,1,3  Ullerup Meieri 1904  1 KANDE		mes.	18,4 mm		007-03*
125 07,2,6  Vilstrup-Mejeri	1 Ltr. Sk.		f.zink.	23 mm		007-12*
126 07,3,1  Vilstrup-Mejeri	1/4 Ltr. Flöde		f.zink	18,1 mm		007-13
127 07,3,5  Vodder-Roager	1 Ltr SödmÆlk		mes.	23,1 mm		007-17
128 07,3,4  Vodder-Roager	Sk.MÆLK			mes.	22,1 mm		007-16* 
129 07,1,6  Warnitz Meieri 	40 (Pf.)		mes,	23,7 mm		007-06*
130 07,2,5  Warnitz Meieri	30 (Pf.)		f.zink	23,2 mm		007-11*
131 07,2,3  Warnitz Meieri	 5 (Pf.)		mes.	20 mm		007-09*
132 07,2,4  Warnitz Meieri	 3 (Pf.)		mes.	20,7 mm		007-10*


Mejeritegn uden navn & Werth-Marke

057 08,3,2  Holm Mejeri	8 inds.			jern	20x21 mm	008-12*
058 08,3,4  Holm Mejeri	4 inds.			jern	22x22 mm	008-14
059 08,3,3  Holm Mejeri	3 inds.			jern	20x21 mm	008-13
133 	Mejeri			1 Liter/blank		alu.	24,3 mm		003-01*
134 	Mejeri			1 - / blank		alu.	24,1 mm		003-02*
135 	Mejeri			1 - / skum.Maelk fs=bs.	f.zink	23,2 mm		009-06*
136 09,2,2  Mejeri		1 - / Skum.Maelk	f.zink	23,2 mm		009-07*
137 	Mejeri			½ Liter/½ Liter		mes.	24,0 mm		009-10*
138 	Mejeri			½ -/ ½ -		zink	24,5 mm		009-09*
139 	Mejeri			½ - / ½ -		zink	23,0 mm		009-11*
140 09,3,2  Mejeri		½ - / ½ - hul.		kob.	24,6 mm		009-12*
141 	Mejeri			½ Ltr.			f.zink	20,0 mm		009-15*
142 	Mejeri			1 Ltr. Kj.M./blank	mes.	20,4 mm		009-13*
143 	Mejeri			1/4 Liter/blank		kob.	20,5 mm		009-14*
144 09,2,3  Mejeri		3/10 LITER/8		mes.	18,2 mm		009-08*
112 08,2,5  Ø. Sottrup		Werth-Marke 10/10	f.zink	18,9 mm		008-10*
113 08,2,4  Ø. Sottrup		Werth-Marke 5/5		f.zink	18 mm		008-09

 

Forsøg på datering af mejeritegnene

At regne mejeritegnenes ibrugtagen fra mejeriets oprettelsesdato er en ledetråd for tegnenes alder. En anden mulig datering af mejeritegnene kan bogstaverne på tegnene hjælpe til med. Ser man på bogstavet æ, kan de mejeritegn, der er med et sammensat OE, næppe tydes anderledes, end at de er fremstillet på en tysk fabrik. De mejeritegn, som er med et dansk Æ og Ø, er fremstillet på en fabrik, hvor dette bogstav har været i brug, altså på en fabrik fra et område hvor kundekredsen brugte dansk i skrift og tale. Bogstavet Ø ses som sammensat bogstav af O og /. På mejeritegnene fra Bevtoft 002-02 går skråstregn hen over et O således at det læses som et Ø. Lysabild 004-14, er med en / i bunden, derpå er et O lagt øverst , nu ses et Ø. Rangstrup 005-09, 005-15, Stevning 006-12, her er brugt samme metode for et Ø. På mejeritegnet fra Agerskov 01-01 læses Flóde. På adskillige mejeritegn er bogstavet ö eller ó brugt. For at finde et fælles prægsted, skal de mange mejeritegn opstilles i en liste efter bogstavtyperne og tal. De mejeritegn som er i aluminium er, i det mindste, efter ca. 1900.

De mange forskellige tekster og tal, værdiangivelser og årstal på disse tegn har været et inspirerende samlerområde fra en tid, da Sønderjylland var under tysk administration. At der nogle steder er brugt papir, eller pap som betaling, må betragtes som sandsynligt. Se Møntsamlernyt 1979. Desværre er der kun få kendte af sådanne bevaret. 044 -045 mejeritegn med Jørgen Zachariassen R. Født 27. marts 1858, Skodsbølmark, Broager. Han begyndte ved ladvæsenet på Ryslinge Højskole 1877-78 senere læst mejerifaget hos Burchardi på Birkendegaard. Havde fællesmejeri og landboejendom 1888-1920. Havde en lang række tillidsposter. Se De Kongelige Danske Ridderordener og Medailler.

 

Værdiangivelser på mejeritegnene

En del af mejeritegnene er med værdiangivelse. Et ejendommeligt præget mejeritegn fra Bredebro Meyeri 002-11 har værdien 2 kronen indslået på bagsiden. Disse bogstaver virker primitive, er tegnet brugt før genforeningen, har det været ulovligt at bruge kroner. Af tegn med værdi i Pfennig kan nævnes: Baurup på 5, 10 og 12 Pf., Gramby på 10 Pf, Skovby på 2 Pf. og 10 Pf. Fra Warnitz mejeri findes en hel serie på 3, 5, 30 og 40 pf.

 

Mejeritegn som samling

Nu, godt 100 år efter at mejeritegnene blev brugt er de blevet til et stykke social danmarkshistorie. I dag dukker der lejlighedsvis et mejeri tegn op. Er det et ubeskrevet tegn, så er ejeren heldig. At samle mejeritegn betyder, at ordet "en komplet samling" ingen mening har, fordi en sådan ikke kan samles. Men historien bag tegnet kan blive en samlermæssig inspirationskilde.

Og husk! starten på en samling er blot et eneste stykke, resten kommer af sig selv.

Artiklen er påbegyndt 1979 og afsluttet den 09. 01. 2004


Noter:


Kilder:

 

Avisartikler om mejertegn

Bjørnkjær Andelsmejeri

 

Mejeritegn i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

Fra mejerier nord for den gamle grænse samt fra store gårde ligger følgende mejeritegn:. Foto: Elswing DKM&MS

10,1,3  Bjørnkjær Mejeri	inds. 1/blank		mes.	25,8 mm		10-03
10,1,4  Bjørnkjær Mejeri	inds. 2/blank		mes.	25,8 mm		10-04
10,1,5  Bjørnkjær Mejeri	inds. 5/blank		mes. 	25,8 mm		10-05
10,2,1  Bjørnkjær Mejeri	inds. 10/blank		mes.	25,8 mm		10-06
10,2,2  Bjørnkjær Mejeri	inds. 25/blank		mes.	25,8 mm		10-07
10,2,3  Bjørnkjær Mejeri	inds. 50/blank		mes.	25,8 mm		10-08
10,2,4  Bjørnkjær Mejeri	inds. 100/blank		mes.	25,8 mm		10-09
10,2,5  Bjørnkjær Mejeri	inds. 200/blank.	mes.	25,8 mm		10-10*
10,1,2  Gammelby Mejeri	inds. 5/blank		mes.	25,8 mm		10-02*
10,1,1  Kirkedal Mejeri	inds. 10/blank		mes.	25,8 mm		10-01*
10,1,2  Orelund		1 Ltr. Mørkøv/blank	mes.	27,0 mm		09-02*
10,1,1  Christiansdal		1 Liter			mes.	23,7 mm		09-01*
10,1,3  Torbenfeld		1 Liter, type I		mes.	23,6 mm		09-03*
10,1,4  Torbenfeld		1 Liter, type II 	mes.	23,2 mm		09-04*
08,3,5  Hardenberg		1 Liter			mes.	23,7 mm		08-15*

Fra Bjørnkjær Mejeri er der 8 mejertegn i Møntsamlingen, alle med tal indslået: 1-2-5-10-25-50-100-200. De indslåede tal er alle af samme type. Mejeritegnene fra Bjørnkjær, Gammelby og Kirkedal er alle i messing, og med 25,8mm i Ø. Der kendes mindre værdier fra disse mejerier. Mejerier ligger geografisk tæt på hverandre. Tegnene er præget samme sted.

Bjørnkjær Mejeri oprettet 1888, Hornsyld, Vejle Amt.
Gammelby Mejeri oprettet 1888, Stouby, Vejle Amt.
Kirkedal Mejeri oprettet 1887, Raarup, Vejle Amt.

Kirkedal Andelsmejeri

Fra godserne Orelund, Mørkøv og Christiansdal på Sjælland samt på godset Torbenfeld og Hardenbjerg på Lolland er der også brugt mejeritegn. Mælketegn fra skoler er ikke medtaget her. De vil blive beskrevet i en kommende artikel.

12. 01. 2004 J.M.


 

Stiftelsesår for følgende sønderjyske mejerier

	Mejeri				Oprettet	Dansk Mejeristat

01	Agerskov Mejeri			1906		III s.309
02	Arnum Mejeri			1906		Trap Danmark 5. udg. sid. 25
03	Baurup Genossenschafts Meieri 
04	Bevtoft 			1887		III s .312
05	Blans Mejeri			1904		III s .414
06	Bovrup Mejeri			1902		III s .377
07	Bredebro Meyeri			1886		III s. 272
08	Broballe Mejeri			1886		III s. 417
09	Zachariassen Dybbøl				se sønderjyske mejeritegn
10	Dybböl And. Mejeri		1914		III s. 419
11	Døstrup - Döstrup Mejeri	1887		III s. 276
12	Faarhus				1903		III s. 379
13	Gramby Mejeri			1887	
14	Hagenbjerg Meieri	
15	Hellevad Andelsmejeri		1887		III s. 384 
16	Hokkerup - Hockerup Meieri	1900		III s. 387
17	Hovslund Mejeri			1898		III s. 389
18	Hørup - Hörup Andels Mejeri	1886		III s. 425
19	Kajnæs - Keinæs			1887		III s. 426
20	KI Mejeri
26	Kvars - Quars Genossenschafts Meieri
					1900		III s. 392
21	Lysabild Mejeri			1896		III s. 429
22	Marstrup Andels Mejeri		1898		III s. 340 III 1890 s. 74
23	Nybøl - Nüböl Mejeri		1894		III s. 399
24	O. Jersdal Mejeri		1878		III s. 346
25	Pomose Meieri			1887		III s. 431
27	Rangstrup Meieri		1886		III s. 348
28	Ringenæs Andelsmejeri		1901		III s. 401
29 	Rødkilde - Rödkild Meieri	1885		III s. 435
30	Snogebæk - Schnabak Mejeri	1892		III s. 438
31	Skelde Meieri			1887		III s. 437
32	Skodborg Mejeri			1896		III s. 353
33	Skovby Meieri			1886		Trap Danmark 5. udg. s. 362
34	Spandet Meieri			1886		Trap Danmark 5. udg.
							 eller Spandetgaard 1885 s. 295
35	Stevning Mejeri			1892		III s. 442
36	Stolling			1894		III s. 404
37	Svenstrup Meieri		1887		III s. 443
38	T&E Tiset-Emdrupskov		1888		III s. 359
39	Tandslet Mejeri	
40	Trådsbøl - Traadsböl Meieri	1888		III s. 465
41	Ullerup Mejeri			1874		III s. 446
42	Varnæs - Warnitz Meieri		1888		III s. 407
43	Vilstrup Meieri	
44	Vodder-Roager Mejeri		1886		III s. 303

Gjørding Andelsmejeri


Tilbage til Dansk Mønt