Mælketegn, mælk er sundt

af Jerry Meyer

I DTC medlemsblad årg. 1 nr. 3 omtales en del mejeritegn fra Sønderjylland. Imidlertid findes der en del andre mælketegn fra resten af landet. Det er mit håb at kendte tegn er med i denne artikel.

Af nye mejeritegn fra det sønderjydske område, kendes følgende, som mønthandler Jørgen Sømod allerede har omtalt i Møntavisen nr. 12, 1979.

Holm Andelsmejeri

Dette lille mejeri, som ligger 3 km nordvest for Nordborg på Als, blev nedlagt for mange år siden. Blandt efterladenskaberne var en srnørform til et pund smør. (Formen er af træ med messingbånd). I formen var nogle mejeripoletter fra Svenstrup Andelsmejeri (!) (Fig. 4). Man har ikke villet ofre pengene på egne poletter, men havde det dog alligevel. Thi i formen var yderligere 136 firekantede jernblikstykker tildels med afklippede hjørner. På hvert jernblikstykke, der har fungeret som rnejeripolet, er indslået et tal. Der fandtes (Fig. 1, 2, 3):

Sottrup Andelsmejeri i Øster Sottrup

I det nedlagte mejeri fandtes i begyndelsen af 1960erne en æske med "Wert-Marken" fremstillet hos L. Chr. Lauer i Nrnberg. På mejeriet benyttedes de som afregningstegn. Ved optællingen var der 71 stk. 10 (pfennige) og 70 stk. 5 (pfennige) (Fig. 5 og 6).

Løgumkloster lLt K.M. oval, forniklet zink 25 mm ensidig (Fig. 7).

Fra Broballe Mejeri kendes to nye typer.

A. 1 liter aluminium, men med bredt 1 tal.
B. Som det i kataloget over Sønderjydske Mejeritegn beskrevne, men i messing (Fig. 8).

Warnitz Meierei 25, rv. 25, forniklet zink 23 mm (Fig. 9).

At ideen med tegn bredte sig nord for den gamle grænse, ses af følgende kendte tegn.

Bjørnkjær Mejeri, tekst præget, tal indslået. Kendes med følgende tal indslået 1, 2, 5, 10, 25 og 50 rv. blank, mess. 26 mm (Fig. 10).

Andelsmejeriet Bjørnkjær, post- og jernbaneadresse Hornsyld, oprettet 1888 (Fig. 10).

Gammelby Mejeri, tekst præget, inds. 5 mess. 26 mm (Fig. 11). Gammelby Mejeri, tekst præget, inds. 2 mess. 20 mm (Fig. 12).

Andelsmejeriet Gammelby, postadresse Stouby jernbaneadresse Daugaard, oprettet 1888.

Kirkedal Mejeri, tekst præget, inds. 25 mess. 26 mm (Fig. 13). Der kendes tegn med 10 og 5 inds.

Andelsmejeriet Kirkedal postadresse Raarup jernbaneadresse Gramrode, oprettet 1887. Et tegn med tekst Christiansdal samt et med tekst Hardenberg er så lig hinanden, at det ikke kan være tilfældigt.

Christiansdal, rv. 1 liter, mess. 24 mm (Fig. 14).
Hardenberg, rv. i liter, mess. 24 mm (Fig. 15).

Disse to tegn er uden tvivl brugt som betaling på godset Hardenberg. Om de har været udleveret folkene på gårdene, eller købt, kan jeg ikke oplyse noget konkret om.

Christiansdal ejes 1727 af grev A. Chrf. Knuth. Hans enke Ide Margrethe Reventlow opretter i 1743 Lundegård, samt andre ejendomme til et baroni, Christiansdal. Christiansdal indlemmes, efter at bøndergodset var blevet bortsolgt i grevskabet Hardenberg-Reventiow.

Godset Hardenbergs historie kan føres tilbage til dronning Margrethe den l's tid.

Grevskabet Hardenberg, Radsted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Lolland.

En anden kategori af mælketegn er dem som er brugt i kantiner samt udleveret til skolebørn.

Af tegn brugt i skoler kendes følgende: DEf. Mejerier, 1/4 L Skolemælk, rv. sammenslynget DFM med mursymbol over. Præget i hvidt metal 24 x 19 mm (Fig. 16).

Jydsk Mælkekompagni Aarhus, rv. 1/4 Kærne Mælk 6 kantet 22 x 19 mm, hvidt metal (Fig. 17).

Jydsk Mælkekompagni Aarhus, rv. 114 Sd, mess. 18 mm (Fig. 18).

Mejeriet Vesterbro 114 Statssaniseret sødmælk. Rv. MV samt en dreng med en mælkeflaske, oval alu. 24 x 19 mm (Fig. 19).

Mejeriet Vesterbro 1/4 Kærneælk, rv. som nr. 19 (Fig. 20).

Andelsselskabet De forenede Mejerier post og jernbaneadresse Aarhus, oprettet 1900.

Fællesmejeriet Jydsk Mælkekompagni, Vestergade 47, Aarhus, oprettet 1916.

Mejeriet Vesterbro, post og jernbaneadresse Aarhus, oprettet 1905.

Nr. 16, 17, 18, 19 og 20 er alle fremstillet i 1933 hos Carl Nielsens Søn Aarhus.

Randers Skoler har brugt et mælketegn 20 mm med RS samt Mælk indslået. Tegnet har været brugt før 1969. Det kendes i mess. og jern (Fig. 21). I Berlingske Tidende fra den 5. og 6. januar 1963 findes et par artikler om skolernælk. Det var Holstebros Skoler som ønskede at indføre et system, hvor børnene kunne betale med et tegn i stedet for rede penge.

Tegnene er yderst simple udstansede plastik brikker i farverne blå, gul, grøn, rød, sort. Alle 22 mm uden tekst. Avisudklippene stammer fra Arne Poulsens udklipsamling, venligst udlånt af mønthandler Jørgen Sømod.

Af kantinetegn er det ret få jeg kender. Fra Belysningsvæsenets Kantine i København kendes et i plastik. Tekst BKM. Belysningsvæsenets Kantine og Marketenderi. Blåt 20 mm. Tegnet er brugt før 1968 (Fig. 22).

Fra Helsingør Skibsværft Marketenderi kendes også et tegn med tekst: HSM Helsingør, rv, Mælk forneden Meka. Dette tegn er stadig i brug. Mess. 22 mm (Fig. 23).

Fra to store automobilfirmaer i København har vi også et par tegn. General Motors, tekst samt et bilrat over en damper, forneden en roset, præget mess. 31 mm. På bagsiden inds. Mælk (Fig. 24). Ford, et ovalt tegn i messing med tekst, Ford Mælk indslået 53 mm. Bagside blank (Fig. 25).

Disse tegn blev udleveret til sprøjtemalerne på fabrikkerne og gjaldt for 1/2 l sødmælk. Mælken var gratis leveret af firmaet. Kloge folk mente, at mælken kunne neutralisere de skadelige virkninger fra sprøjtemalingen.

Nu er firmaerne lukket, og malerne er væk. Tegnene er brugt før 1967.

Skulle nogle af MTs læsere sidde inde med oplysninger om flere mælketegn så skriv venligst til red.

Et mejeri har været brugt som model til en pengeseddel på 5 Andele fra jord - Arbejde - Kapital Banken. Det afbildede mejeri hedder Lykkekilde. ja, mælk er sundt - og så er der skillinger i den kilde.

Tak til mønthandler Jørgen Sømod for oplysninger vedrørende produktionstallene fra Carl Nielsens Søn, Aarhus, samt for udlån af materiale iøvrigt.

Litteratur:

(Mælkeritidende. Tidsskrift for dansk mejeribrug 3/1982 side 62-65)


Tilbage til Dansk Mønt