Vilhelm Bergsøe:
Danske Medailler og Jetons fra 1789-1891

 

Note fra Dansk Mønt: Bergsøes katalog over danske medailler i den ca. 100 år lange periode efter 1788 (hvor Galsters værk slutter) er en klassiker. I den elektroniske version af værket har vi valgt at give hvert Bergsøenummer sin egen underside, hvilket letter overblikket og muligheden for at bringe illustrationer af de enkelte medailler og jetoner. Mangelen på illustrationer var en stor mangel i Bergsøes værk, og der mangler stadig mange - men det er vores hensigt at tilføje de manglende illustrationer løbende, og vi modtager gerne illustrationer fra vore brugere.
I modsætning til mønterne på Dansk Mønt tilstræber vi ikke i gengivelsen af Bergsøemedaillerne et ensartet størrelsesforhold. Sigtet er alene, at gengive et overskueligt og læsbart billede af den pågældende medaille. Dennes faktiske størrelse fremgår af Bergsøes tekst.
En identifikation af en given medaille eller jeton sker lettest fra oversigten i hovedværket eller tillægget.

 

Side I-IV - Fortale
Side V-VI - Textforkortelser og Tegn

Oversigt

Hovedværket

Christian VII

Frederik VI

Christian VIII

Frederik VII

Christian IX

Medailler og Jetons over danske Privatpersoner i Tidsrummet 1789-1891

 

Tillægget

Navneregister

Sagregister
Monogrammer, Forkortelser og Medailler uden Indskrift
Danske Byvaabner
Tillæg til Noterne
Tilføjelser og Rettelser

 

Fortsættelse af Danske Medailler og Jetons
samt militaire Tjenestetegn indtil Aaret 1893

Rettelser og Tillæg til Hovedværket
Indholdsfortegnelse
Tavler med Byvaaben


Tilbage til Dansk Mønts forside