Frederik VII. Medailler med Aar

Krigen 1848-50.
2) Tydske Medailler, prægede under Oprøret

Bergsøe 202

 

 Tilbage til Bergsøe: Danske Medailler og Jetons fra 1789-1891
Tilbage til Dansk Mønts forside