Fortsættelse af Danske Medailler og Jetons samt militaire Tjenestegn indtil Aaret 1893

Christian IX. Medailler uden Aar

VIII: Medailler og Jetons fremkomne under Udarbejdelsen

Frederik VI (1808-39)

Bergsøe 1503

 

Endnu intet foto.

 


Tilbage til Bergsøe: Danske Medailler og Jetons fra 1789-1891
Tilbage til Dansk Mønts forside