Fortsættelse af Danske Medailler og Jetons samt militaire Tjenestegn indtil Aaret 1893

Christian IX. Medailler uden Aar

I: Militaire Tjenestetegn

Bergsøe 1353 og 1354

 

Bgs. 1354

 

Se også Bergsøe nr. 602


Tilbage til Bergsøe: Danske Medailler og Jetons fra 1789-1891
Tilbage til Dansk Mønts forside