Anmeldelse af

Flemming Hansen: Christianias betalingsmidler m.m. 1971 - 2005

af Jerry Meyer

Løn-tegn. Medaljør Bent Jensen, Messing 30 mm

Forfatteren har arbejdet med dette emne i en del år. Kataloget præsenterer alle Christianias medaljer, vognpoletter, spillemærker, og en del af de smykker der findes, samt LØN-betalingstegn. Når nogle smykker medtages, kunne de mange emblemer fra Christiania også have været medtaget, nu da et katalog blev udgivet. Også i dette katalog står interessant læsning i forordet.

Samlerne har nu et katalog til at registrere deres medaljer fra Christiania. Desværre bruger forfatteren gentagne gange ordet mønt om medaljerne. Denne fejl går igen, når disse medaljer sælges på auktioner, også her beskrives de fejlagtig som mønter.

Det er alene Nationalbanken, Den kgl. Mønt, som har rettigheden til at præge og udsende mønter til brug i vort land. Derfor, når ordet mønt læses i kataloget, læs det som: medalje. Når der står 1 LØN, læs det som mønttegn.

At ordet mønt er brugt så flittigt om medaljerne fra Christiania, skyldes en vidtløftig artikel bragt i ugens Rapport i 1976, hvis troværdighed næppe kan forsvares. Et foto viser en handel om nogle høns. De første medaljer fra 1977 vises i en hånd. Overskriften på artiklen er: Christiania har fået egne mønter. Jeg har fulgt produktionen af Kristinias medaljer i mange år. De nævnte oplagstal på medaljerne kan man, efter mit kendskab, ikke regne med.

Om regnbuedalerne skrives, at de udelukkende har været anvendt som propaganda. Da “ Regnbuefolket” afholdt deres - i øvrigt spændende og seværdige - udstilling på Charlottenborg, blev Regnbuedalerne solgt ved billetkassen. Her var jeg, da udstillingen åbnede. Jeg købte Regnbuedalere ved kassen. 1 Regnbuedaler kostede 1 dansk krone. Jeg vekslede/købte for dem i kantinen. Da jeg forlod Charlottenborg, købte jeg tre sedler. Jeg fik det tilbud, at når udstillingen sluttede, da kunne jeg få dem gratis.

 

Løn-tegn. Medaljør Bent Jensen, Kobber 30 mm

1 LØN mønttegnene

I efteråret 1997 fik jeg den første Christiania LØN vist af en mønthandler. Jeg havde ikke set den før, og bød omgående på den. Jeg fik ikke held med mit bud. Dagen efter cyklede jeg til Christiania og besøgte et af deres store handelshuse, hvor alt fra brædder til klipfisk kunne købes.

Jeg fik - efter nogen tøven - af den person, som ledede udslagsstedet, denne forklaring om brugen af LØN pengetegn:

Ankom en person uden likvide midler til Christiania, da kunne man få anvist et arbejde i få butikker. Her skulle personen gå til hånde i max. fire timer daglig. Timelønnen var det halve af hvad man fik i Danmark, minus skat (!). Dette gav så en timeløn på 40 kr. For 4 timers arbejde udleveredes 4 løn.

De kunne bruges til at købe madvarer for. Det blev fortalt, at LØN ikke kunne bruges i Pusherstreet! Personen kunne altså købe dagligvarer for 4 x 40 kr. = 160,- kr. Christiania havde dengang (stadig?) en fælleskasse hvor ind- og udbetalinger skete. Man var helt klar over, at Christiania ikke måtte lave egne betalingsmidler. Derfor fiffet med 1 LØN.

Jeg købte et mønttegn i messing for 40 kr. Kort tid efter så jeg et mønttegn i kobber. Atter måtte jeg en tur på Christiania. Mønttegnet i kobber kendtes ikke. Senere kom så et 1 LØN i sølv med samme motiv som de i messing og kobber. 1 LØN mønttegn i sølv bruges ikke som betaling for arbejde. Medaljen er vel nærmest at betragte som en erindringsmedalje i sølv, sat til salg af driftige forretningsfolk. Nu er alle medaljerne, og mønttegnene registreret til glæde for samlerne.

For fuldstændighedens skyld kan det siges, at Café Nemo på Internettet sælger ”mønter” altså medaljer, i messing, benævnt guld, samt kobber og sølv.

Jerry Meyer. 25. februar 2007
Numismatisk Rapport, September 2007
Løn-tegnet 1997 ligger i Jerry Meyers samling af Danske Pengetegn nr. 269


Tilbage til Dansk Mønt