KLIK for forstørrelse!

Dansk Vestindiske Øer

De tre vestindiske øer St. Thomas, St. Jan og St. Croix blev erhvervet af Danmark i 16- og 1700-tallet. Fra 1640 (Christian 6.) prægedes i København mønt til disse danske tropekolonier, senere undertiden også i Altona og Kongsberg.

I starten anvendtes dansk møntfod, men i 1849 blev møntfoden ændret til den amerikanske dollar. Man indkøbte amerikansk skillemønt, hvoraf en del (halve og kvarte dollars) blev kontramærket med Frederik 7.s monogram for at hindre udførsel. Kun halv dollar 1848, 1849, 1850 og kvart dollar 1849 KAN være ægte. Alle andre kontramarkeringer er falske (Sømod, 1999).

Fra 1904 brugtes francen (à 100 bit) som hovedmøntenhed, idet 5 franc = 1 dollar - begge værdier anførtes på mønterne.

I 1917 solgtes øerne til USA for 25 mill. dollars, som hovedsagelig blev anvendt til vejanlæg i Jylland.

Møntrækken fra Dansk Vestindien ser således ud:

 

1730-1746 Christian 6.

 

1746-1766 Frederik 5.

 

1766-1808 Christian 7.

 

1808-1839 Frederik 6.

 

1839-1848 Christian 8.

 

1848-1863 Frederik 7.

 

1863-1906 Christian 9.

 

1906-1912 Frederik 8.

 

1912-1947 Christian 10.

 

KLIK for forstørrelse!

- derudover findes kontramærkede mønter samt en række privatmønter, der ikke er medtaget her - se beskrivelsen hos Sømod.

 


 

Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside