Food Stamp Tokens fra de tidligere dansk vestindiske øer, US Virgin Islands

 

af Jørgen Sømod

 

For at drage nytte af en overskudsproduktion af fødevarer, som det er udtrykt med amerikansk retorik, blev det af den amerikanske regering besluttet, at alle mindre­bemidlede skulle have udleveret et antal kuponer, der kunne bruges til indkøb af udelukkende føde­varer. Kuponerne lød på hele beløb i dollars og det var forbudt helt eller delvis at indløse kuponerne med kontante beløb, hvorfor der opstod problemer i den daglige handel, hvor indkøbene ikke netop androg hele dollarbeløb. Derfor fik mange fødevareforretninger i hele U.S.A. inclusive Puerto Rico, Guam og Virgin Islands på et tidspunkt fremstillet tokens, der anvendtes som tilbagebetaling ved kuponkøb. De fleste poletter, som er af plastic og som anvendtes over det samlede U.S.A. fremstilledes af Personalized Plastics Company og som standard er 50 ¢ rosa, 25 ¢ rød, 10 ¢ blå, 5 ¢ grøn og 1 ¢ sort. Den på bagsiderne anvendte typografi findes i flere udgaver, hvilket bevirker, at det ofte er muligt nærmere at datere de enkelte stykker.

 

Kendskabet til poletterne fra Virgin Islands skyldes i første omgang K. V. Eckhardt og R. Lyall, som i 1979 ved at drage fra forretning til forretning på de gamle dansk vestindiske øer i tide formåede at indsamle et betydeligt materiale, som de i 1983 offentliggjorde i det i San Francisco af Jerry F. Schimmel udgivne Food Stamp Change Newsletter No. 13. K. V. Eckhardts samling af disse nu allerede meget sjældne food stamp tokens indgik siden i Sagfører Ole Ander­sens samling. Nok en betydelig samling ejes af Edward Roehrs i Puerto Rico. I den efterfølgende fortegnelse vil det ses, at fra flere af firmaerne kendes ikke alle værdierne. Det betyder ikke, med mindre andet er angivet, at de ikke er fremstillet, men kun, at de ikke findes bevaret i nogle af de kendte samlinger. I 1988 havde jeg med hjælp fra en telefonbog fremskaffet gennem det danske konsulat i Charlotte Amalie skrevet til de forskellige firmaer for at erhverve eksemplarer af de forskellige poletter, men allerede da var næsten alle forretningerne forlængst forsvun­det og mange af mine breve kom retur med påtegning om, at adressaten var ubekendt. Ifølge en telefonbog fra 1960 var ikke et eneste af firmaerne endnu oprettet på dette tidspunkt.

 

Ingen af forretningerne synes placeret i Charlotte Amalies bymidte, hvor gadenavnene stadig er danskklingende og bynavnene Charlotte Amalie, Christiansted og Frederiksted er også uændrede. Et gadenavn som La Grand Princesse kan næppe hentyde til andet end en dansk prinsesse. Det er yderst få af poletterne, hvorpå man direkte kan læse, at de kommer fra en af de tre øer, men på de af poletterne, som har et telefonnummer angivet,  fortæller de tre første cifre, at nummeret er hjemmehørende på St. Thomas eller St. Croix.

 

 

 

 

 

BOOTSMA'S BAKKERIJ

Charlotte Amalie

 

Bootsma's Bakkerij, Vitraco Park, Charlotte Amalie, St. Thomas, telefon 774-2624 er et hollandsk bageri med et stort udvalg i brød og konditorkager. Poletterne fremstilledes 1976-78 af Personalized Plastics Company. Der er ikke fremstillet 1 cent.

 

          50 cents

          Forside trykt med hvid farve: BOOTTSMA'S | 774-2624 | BAKKERIJ

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 50¢

          Rosa plastic, 28,7 mm

 

          25 cents

          Forside trykt med hvid farve: BOOTTSMA'S | 774-2624 | BAKKERIJ

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 25¢

            Rød plastic, 28,7 mm

 

          10 cents

          Forside trykt med hvid farve: BOOTTSMA'S | 774-2624 | BAKKERIJ

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 10¢

            Blå plastic, 28,7 mm

 

          5 cents

          Forside trykt med hvid farve: BOOTTSMA'S | 774-2624 | BAKKERIJ

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 5¢

            Grøn plastic, 28,7 mm

 

 

 

FOOD TOWN

Charlotte Amalie

 

Food Town, Charlotte Amalie, St. Thomas, er et stort internationalt anlagt supermarked. Poletten fremstilledes 1976-78 af Personalized Plastics Company.

 

          5 cents

          Forside trykt med hvid farve: FOOD | TOWN | CASH | & CARRY

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 5¢

          Grøn plastic, 28,7 mm

 

 

 

 

THE FRUIT BOWL

Charlotte Amalie

 

The Fruit Bowl, Wheatley Shopping Center, Charlotte Amalie, St. Thomas, indehaver Marty Goldberg, telefon 774-8565 er en frugt- og grøntforretning. Poletterne fremstilledes 1976-78 af Personalized Plastics Company.

 

          50 cents

          Forside trykt med hvid farve: THE | FRUIT | BOWL | frugtbovle

          Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 50¢

            Rosa plastic, 28,7 mm

 

          25 cents

          Forside trykt med hvid farve: THE | FRUIT | BOWL | frugtbovle

          Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 25¢

            Rød plastic, 28,7 mm

 

          10 cents

          Forside trykt med hvid farve: THE | FRUIT | BOWL | frugtbovle

          Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 10¢

            Blå plastic, 28,7 mm

 

          5 cents

          Forside trykt med hvid farve: THE | FRUIT | BOWL | frugtbovle

          Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 5¢

            Grøn plastic, 28,7 mm

 

          1 cent

          Forside trykt med hvid farve: THE | FRUIT | BOWL | frugtbovle

          Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 1¢

          Sort plastic, 28,7 mm

 

 

 

GLORIA'S GROCERY

Christiansted

 

Gloria's Grocery, 8-B La Grand Princesse, Christiansted, St. Croix, telefon 778-8483. Poletterne fremstilledes 1976-78 af Personalized Plastics Company. De inddroges igen omkring januar 1979, hvorefter oplaget destrueredes.

 

          50 cents

          Forside trykt med hvid farve: GLORIA'S | GROCERY | 8-B | LA GDE. | PRINCESS

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 50¢

            Rosa plastic, 28,7 mm

 

          25 cents

          Forside trykt med hvid farve: GLORIA'S | GROCERY | 8-B | LA GDE. | PRINCESS

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 25¢

            Rød plastic, 28,7 mm

 

          10 cents

          Forside trykt med hvid farve: GLORIA'S | GROCERY | 8-B | LA GDE. | PRINCESS

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 10¢

            Blå plastic, 28,7 mm

 

          5 cents

          Forside trykt med hvid farve: GLORIA'S | GROCERY | 8-B | LA GDE. | PRINCESS

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 5¢

            Grøn plastic, 28,7 mm

 

          1 cent

          Forside trykt med hvid farve: GLORIA'S | GROCERY | 8-B | LA GDE. | PRINCESS

          Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 1¢

          Sort plastic, 28,7 mm

 

 

 

GRAND UNION

Charlotte Amalie

 

Grand Union Supermarket, Thomas, Charlotte Amalie, St. Thomas, telefon 774-4771, ejes af en stor supermarkedskæde med mange forretninger i især Puerto Rico. De samme poletter anvendtes i virksomhedens øvrige afdelinger. Den runde polet for 5 cents har anden proveniens, hvorfor det ikke med sikkerhed vides, om den har været i brug på St. Thomas. 1975 angives det, at det koster 75 cents at køre med taxi fra bymidten og til supermarkedet.

 

          25 cents

          Forside præget: AT | GRAND | UNION | FOOD STAMP | CREDIT TOKEN | 25  ¢

          Bagside præget: FOOD STAMP | CREDIT TOKEN | REDEEMABLE ONLY IN | ELIGIBLE FOODS | 25 ¢

          Aluminium, 27 mm

 

          5 cents

          Forside præget: AT | GRAND | UNION | FOOD STAMP | CREDIT TOKEN | 5  ¢

          Bagside præget: FOOD STAMP | CREDIT TOKEN | REDEEMABLE ONLY IN | ELIGIBLE FOODS | 5 ¢

          Aluminium, 22,3 mm

 

          5 cents

          Forside præget: AT | GRAND | UNION | FOOD STAMP | CREDIT TOKEN | 5  ¢

          Bagside præget: FOOD STAMP | CREDIT TOKEN | REDEEMABLE ONLY IN | ELIGIBLE FOODS | 5 ¢

          Aluminium, kvadratisk 19,5 mm

 

          5 cents

          Forside præget: AT | GRAND | UNION | FOOD STAMP | CREDIT TOKEN | 5  ¢

          Bagside præget: FOOD STAMP | CREDIT TOKEN | REDEEMABLE ONLY IN | ELIGIBLE FOODS | 5 ¢

          Aluminium, ottekantet 22,5 mm

 

          1 cent

          Forside præget: AT | GRAND | UNION | FOOD STAMP | CREDIT TOKEN | 1  ¢

          Bagside præget: FOOD STAMP | CREDIT TOKEN | REDEEMABLE ONLY IN | ELIGIBLE FOODS | 1 ¢

          Aluminium, 20,6 mm

 

 

 

 

         

INTERNATIONAL FOOD SERVICES

Charlotte Amalie

 

International Food Services, Charlotte Amalie, St. Thomas. Den første serie af poletter fremstilledes 1975, den anden 1976-1978, begge serier af Personalized Plastics Company.

 

          25 cents

          Forside trykt med hvid farve: IFS | CASH & | CARRY

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT | IN ELIGIBLE FOODS |

             i midten: 25¢

            Rød plastic, 28,7 mm

 

          5 cents

          Forside trykt med hvid farve: IFS | CASH & | CARRY

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT | IN ELIGIBLE FOODS |

             i midten: 5¢

            Grøn plastic, 28,7 mm

 

          1 cent

          Forside trykt med hvid farve: IFS | CASH & | CARRY

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT | IN ELIGIBLE FOODS |

             i midten: 1¢

            Sort plastic, 28,7 mm

 

          25 cents

          Forside trykt med hvid farve: I.F.S. | CASH & CARRY | FOOD TOWN

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 25¢

            Rød plastic, 28,7 mm

 

          5 cents

          Forside trykt med hvid farve: I.F.S. | CASH & CARRY | FOOD TOWN

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 5¢

            Grøn plastic, 28,7 mm

 

          1 cent

          Forside trykt med hvid farve: I.F.S. | CASH & CARRY | FOOD TOWN

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 1¢

            Sort plastic, 28,7 mm

 

 

 

LONE EAGLE SUPERETTE

St. Thomas

 

Lone Eagle Superette, 96 Smith Bay, St. Thomas, 775-2890. Forretningen er nær Coki Point på den nordøstlige del af St. Thomas. Poletterne fremstilledes 1976-78 af Personalized Plastics Company.

 

          50 cents

          Forside trykt med hvid farve: LONE | EAGLE | SUPERETTE

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 50¢

            Rosa plastic, 28,7 mm

 

          25 cents

          Forside trykt med hvid farve: LONE | EAGLE | SUPERETTE

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 25¢

            Rød plastic, 28,7 mm

 

          10 cents

          Forside trykt med hvid farve: LONE | EAGLE | SUPERETTE

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 10¢

            Blå plastic, 28,7 mm

 

          5 cents

          Forside trykt med hvid farve: LONE | EAGLE | SUPERETTE

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 5¢

            Grøn plastic, 28,7 mm

 

          1 cent

          Forside trykt med hvid farve: LONE | EAGLE | SUPERETTE

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 1¢

          Sort plastic, 28,7 mm

 

 

 

 

NORDSIDE GROCERY

Charlotte Amalie

 

Nordside Grocery, 13-A Dorothea, Charlotte Amalie, St. Thomas, telefon 774-4852. Poletterne fremstilledes 1976-78 af Personalized Plastics Company.

 

          50 cents

          Forside trykt med hvid farve: ST. | THOMAS |  NORDSIDE | GROCERY |

            VIRGIN | IS.

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 50¢

            Rosa plastic, 28,7 mm

 

          25 cents

          Forside trykt med hvid farve: ST. | THOMAS |  NORDSIDE | GROCERY |

            VIRGIN | IS.

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 25¢

            Rød plastic, 28,7 mm

 

          10 cents

          Forside trykt med hvid farve: ST. | THOMAS |  NORDSIDE | GROCERY |

            VIRGIN | IS.

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 10¢

            Blå plastic, 28,7 mm

 

          5 cents

          Forside trykt med hvid farve: ST. | THOMAS |  NORDSIDE | GROCERY |

            VIRGIN | IS.

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 5¢

            Grøn plastic, 28,7 mm

 

          1 cent

          Forside trykt med hvid farve: ST. | THOMAS |  NORDSIDE | GROCERY |

            VIRGIN | IS.

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 1¢

          Sort plastic, 28,7 mm

 

 

 

 

OBANDO SUPERMARKET

Christiansted og Frederiksted

 

Obando Supermarket, St. Croix. Man har to forretninger, en i Christiansted telefon 772-0351 og en i Frederiksted telefon 772-1088

 

          50 cents

          Forside trykt med sort farve: OBANDO  S.M. | STORE NO. 1 | 772-0351 |

            STORE NO. 2 | 772-1088

            Bagside trykt med sort farve: 50¢

            Gul plastic, 28,7 mm

 

            25 cents

          Forside trykt med sort farve: OBANDO  S.M. | STORE NO. 1 | 772-0351 |

            STORE NO. 2 | 772-1088

            Bagside trykt med sort farve: 25¢

            Rød plastic, 28,7 mm

 

          10 cents

          Forside trykt med hvid farve: OBANDO  S.M. | STORE NO. 1 | 772-0351 |

            STORE NO. 2 | 772-1088

            Bagside trykt med hvid farve: 10¢

            Blå plastic, 28,7 mm

 

          5 cents

          Forside trykt med hvid farve: OBANDO  S.M. | STORE NO. 1 | 772-0351 |

            STORE NO. 2 | 772-1088

            Bagside trykt med hvid farve: 5¢

            Grøn plastic, 28,7 mm

 

          1 cent

          Forside trykt med guldfarve: OBANDO  S.M. | STORE NO. 1 | 772-0351 |

            STORE NO. 2 | 772-1088

          Bagside trykt med guldfarve: 1¢

          Sort plastic, 28,7 mm

 

 

 

PUEBLO SUPERMARKETS

Charlotte Amalie

 

Pueblo Supermarkets, Sugar Estate, telefon 774-2695 og Four Winds Plaza, telefon 775-4655, begge i Charlotte Amalie, St. Thomas, ejes af Pueblo International, Inc., som er en stor supermarkedskæde med hjemsted i San Juan, Puerto Rico. De samme poletter an­vendtes i virksomhedens øvrige afdelinger. 1975 angives det, at det koster 75 cents at køre med taxi fra bymidten og til supermarkedet. De tre serier af poletter, som er opført i kronologisk orden, fremstilledes af Personalized Plastics Company i 1975 og følgende år. Det må formodes, at alle her beskrevne poletter er fremstillet, skønt kun de med * markerede har været til rådighed for beskrivelse. Der eksisterer også en fjerde serie, men kun de her beskrevne stykker er truffet på St. Thomas. Den spanske tekst skyldes, at største­delen af befolkningen i Puerto Rico er spansktalende.

 

          25 cents

          Forside trykt med hvid farve: Pueblo

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: PROGRAMA DE ALIMENTOS |« PARA ALIMENTOS AUTORIZADOS « | dobbelt indre liniering, hvori: 25¢

          Rød plastic, 28,7 mm

 

          10 cents

          Forside trykt med hvid farve: Pueblo

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: PROGRAMA DE ALIMENTOS |« PARA ALIMENTOS AUTORIZADOS « | dobbelt indre liniering, hvori: 10¢

            Blå plastic, 28,7 mm *

 

          5 cents

          Forside trykt med hvid farve: Pueblo

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: PROGRAMA DE ALIMENTOS |« PARA ALIMENTOS AUTORIZADOS « | dobbelt indre liniering, hvori: 5¢

            Grøn plastic, 28,7 mm *

 

          1 cent

          Forside trykt med hvid farve: Pueblo

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: PROGRAMA DE ALIMENTOS |« PARA ALIMENTOS AUTORIZADOS « | dobbelt indre liniering, hvori: 1¢

            Sort plastic, 28,7 mm *

 

          25 cents

          Forside trykt med hvid farve: Pueblo

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: PROGRAMA DE ALIMENTOS | • PARA

            ALIMENTOS AUTORIZADOS •  | dobbelt indre liniering, hvori: 25¢

            Rød plastic, 28,7 mm *

 

          10 cents

          Forside trykt med hvid farve: Pueblo

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: PROGRAMA DE ALIMENTOS | • PARA

            ALIMENTOS AUTORIZADOS •  | dobbelt indre liniering, hvori: 10¢

            Blå plastic, 28,7 mm *

 

          5 cents

          Forside trykt med hvid farve: Pueblo

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: PROGRAMA DE ALIMENTOS | • PARA

            ALIMENTOS AUTORIZADOS •  | dobbelt indre liniering, hvori: 5¢

            Grøn plastic, 28,7 mm *

 

          1 cent

          Forside trykt med hvid farve: Pueblo

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: PROGRAMA DE ALIMENTOS | • PARA

            ALIMENTOS AUTORIZADOS •  | dobbelt indre liniering, hvori: 1¢

            Sort plastic, 28,7 mm *

 

          25 cents

          Forside trykt med hvid farve: Pueblo

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: .PROGRAMA de CUPONES. |  PARA

            ALIMENTOS AUTORIZADOS  | indre liniering, hvori: 25¢

            Rød plastic, 28,7 mm

 

          10 cents

          Forside trykt med hvid farve: Pueblo

          Bagside trykt med hvid farve: omskrift: .PROGRAMA de CUPONES. |  PARA

            ALIMENTOS AUTORIZADOS  | indre liniering, hvori: 10¢

            Blå plastic, 28,7 mm

 

          5 cents

          Forside trykt med hvid farve: Pueblo

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: .PROGRAMA de CUPONES. |  PARA

            ALIMENTOS AUTORIZADOS  | indre liniering, hvori: 5¢

            Grøn plastic, 28,7 mm *

 

          1 cent

          Forside trykt med hvid farve: Pueblo

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: .PROGRAMA de CUPONES. |  PARA

            ALIMENTOS AUTORIZADOS  | indre liniering, hvori: 1¢

            Sort plastic, 28,7 mm *

 

 

 

 

ROBIES GROCERY

Christiansted

 

Robies Grocery JRC, Christiansted, St. Croix. Poletterne fremstilledes 1976-78 af Personalized Plastics Company.

 

          50 cents

          Forside trykt med hvid farve: ROBIES GROCERY |   J R C

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 50¢

            Rosa plastic, 28,7 mm

 

            25 cents

          Forside trykt med hvid farve: ROBIES GROCERY |   J R C

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 25¢

            Rød plastic, 28,7 mm

 

          10 cents

          Forside trykt med hvid farve: ROBIES GROCERY |   J R C

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 10¢

            Blå plastic, 28,7 mm

 

          5 cents

          Forside trykt med hvid farve: ROBIES GROCERY |   J R C

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 5¢

            Grøn plastic, 28,7 mm

 

          1 cent

          Forside trykt med hvid farve: ROBIES GROCERY |   J R C

          Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 1¢

                        Sort plastic, 28,7 mm

 

 

 

 

TRI MART

Charlotte Amalie

 

Tri-Mart Convenience Centers, Charlotte Amalie, St. Thomas, er en kæde af tre supermarkeder i Charlotte Amalie, deraf navnet. De er beliggende Barbel Plaza, telefon 774-4206, 1-54 Havensight Mall, telefon 774-4001 og Fort Mylner, telefon 775-1024. Po­letterne fremstilledes 1976-78 af Personalized Plastics Company.

 

          50 cents

          Forside trykt med hvid farve: trekantet logo hvori indgår en trekant
og bogstaverne TM
|
TRI-MART

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 50¢

            Rosa plastic, 28,7 mm

 

          25 cents

          Forside trykt med hvid farve: trekantet logo hvori indgår en trekant
og bogstaverne TM
|
TRI-MART

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 25¢

            Rød plastic, 28,7 mm

 

          10 cents

          Forside trykt med hvid farve: trekantet logo hvori indgår en trekant
og bogstaverne TM
|
TRI-MART

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 10¢

            Blå plastic, 28,7 mm

 

          5 cents

          Forside trykt med hvid farve: trekantet logo hvori indgår en trekant
og bogstaverne TM
|
TRI-MART

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 5¢

            Grøn plastic, 28,7 mm

 

          1 cent

          Forside trykt med hvid farve: trekantet logo hvori indgår en trekant
og bogstaverne TM
|
TRI-MART

            Bagside trykt med hvid farve: omskrift: FOOD STAMP CREDIT |

            IN ELIGIBLE FOODS | i midten: 1¢

          Sort plastic, 28,7 mm

 

 

(Mönt- og Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift nr. 317, Februar 2004)


Tilbage til Dansk Mønt