Christian 9., 20 francs / 4 daler

1904, 1905, København, Guld. Forside: portræt, bagside: Mor Danmark. Møntmestermærke: P.

(Hede DVI 30, Schou hhv. 6 og 3, Sieg DVI 31, Sømod 111)Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede DVI 30:

1904, Schou 6
KLIK for forstørrelse!

1905, Schou 3
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt