Nyordning af 12 skilling 1767, Dansk Vestindien

af Frank Pedersen

Den dansk-vestindiske 12 skilling 1767, Hede 8 (1), blev udmøntet i perioden 1767-1800 i København, Kongsberg og Altona (2). Der blev præget i alt 716.003 mønter med samme motiv, tekst og årstal, og da mønterne ikke har hverken møntmærke, møntmestermærke eller stempelskærerinitialer, er det ikke umiddelbart muligt at bestemme deres møntsted. Den tydeligste forskel på mønterne er randpræget, der enten er skråriflet eller mønstret.

 

Hidtil anvendte katalogisering

J. Sømod argumenterede i slutningen af 1970’erne (3) for en katalogisering af 12 skillingen, der hovedsageligt bestemmes på baggrund af mønternes randpræg. Han antog, at mønter med riflet rand var præget i København, og at mønter med mønstret rand stammede fra Kongsberg og Altona. Han føjede til, at kronen på Kongsbergs mønter var smal og kompakt, mens den på Altonas mønter var bred og svulmende. Disse katalogiseringskriterier har været anvendt i årene siden da.

Da jeg for nylig undersøgte 60 vilkårligt indsamlede mønter, viste det sig, at deres katalogisering langtfra svarede til det, der måtte forventes på baggrund af møntstedernes andele af udmøntningerne (tabel 1). 36% af dem var præget i København (forventet 11%), 22% i Kongsberg (forventet 34%) og 42% i Altona (forventet 55%). Da der tillige blev fundet stempelkoblinger mellem Kongsbergs og Altonas mønter, var der grund til at tvivle på, om kri­terierne var rigtige.

 

 

Arkivmateriale

Det fremgår af de historiske kilder (4), at stemplerne til 12 skillingen blev skåret af fire forskellige stempelskærere: Johan Bauert (5) og Peter Giannelli (6) i København, Anders Lunder (7) i Kongsberg og Abraham Heylbuth (8) i Altona. Der blev rapporteret et samlet forbrug af 35½ par til præg­ningen af de 716.003 mønter, heraf 4 par i København, skåret af Bauert, 13 par i Kongsberg, skåret af Bauert og Lunder, og 18½ par i Altona, skåret af Bauert, Giannelli og Heylbuth (tabel 2).

Forbruget af stempler viser, at stempelholdbarheden stort set var ens de tre møntsteder. Mønten i Altona om­talte i den forbindelse, at Heylbuths stempler havde haft betydeligt større holdbarhed end Giannellis.

 

Nyordning af 12 skillingen i seks varianter

En analyse af randpræget, typografien og kronernes design på ovennævnte 60 mønter sammenholdt med kend­skabet til de involverede stempelskærere og deres stem­pelproduktion resulterede i en opdeling af mønterne i seks varianter og en overraskende konklusion, at de fle­ste af de mønter, der hidtil havde været anset for at være københavnske, rettelig var præget i Kongsberg, og at mønterne, der havde været henført til Kongsberg, havde deres oprindelse i Altona.

 

 

De seks varianters kendetegn

(9)

 

 

(Numismatisk Rapport 125 (2015) side 13-17)


 

Noter:


Tilbage til Dansk Mønt