KLIK for forstørrelse!

Christian 7., 24 Skilling, København og Altona

1766, 1767. Forside: monogram, bagside: skib. (Hede DVI 7, Schou 1-2 og 4-5, Sieg DVI 10, Sømod 11 og 15)

24 skilling fra 1766 kendes i to varianter. På den ene mønt skrives AMERICANSK, på den anden og sjældnere AMERIKANSK.

Københavnudgaven af 24 skilling fra 1767 har skråriflet rand samt punkt efter M.
Altonaudgaven af 24 skilling fra 1767 har mønstret rand og mangler punkt efter M. Den er præget i 1800.

  

Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede DVI 7:

1766, Schou 1
KLIK for forstørrelse!

 

1766, Schou 2
KLIK for forstørrelse!

 

1767, Schou 5
KLIK for forstørrelse!

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside