KLIK for forstørrelse!

Christian 6., 12 Skilling 1740

København. Forside: monogram, bagside: værdiangivelse. Møntmestermærke: CW

(Hede DVI 1, Schou 5, Sieg DVI 3, Sømod 1)Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede DVI 1:

1740, Schou 5
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt