KLIK for forstørrelse!

Luk øjnene op og find et K

af Jørgen Sømod

Her går man og beklager sig over at være ved at blive gammel og kun kan se ved hjælp af både lup og briller; men sandelig det kan også have sine fordele. Pludselig opdages en række småting, som det ungdommelige øje i sin tid overså.

Den dansk vestindiske 1 cent 1859 er usigneret, men årgangen 1860 og de følgende er lige over årstallet markeret med et lillebitte K for medailløren F. C. Krohn. Dette er bemærkelsesværdigt, idet han på mønter fra Frederik VII og Christian IX ellers altid benyttede mærket FK


Tilbage til Dansk Mønt