"To be or not to be"

Dansk Vestindisk 1-cent 1859 med medaljørmærke K

af Peter Flensborg

Da jeg i Skandinavisk Numismatik 1981 nr. 1-2 s. 40-41 anmeldte bogen: Mønter fra Dansk Vestindien, omtalte jeg naturligvis ikke de mindre fejl og unøjagtigheder, jeg fandt. Det skulle jeg måske havde gjort, for Jørgen Sømod har endnu engang i bladet Fællesmønt nr. 33, sept. 1996 s. 9 og på Gladsaxe Gymnasiums mønthjemmeside fremført, at den vestindiske 1 cent 1859 ikke er signeret - men det er den nu alligevel. Forfatteren kan blot slå op i sin egen bog på side 54 fig. 43 eller Higgie: The Colonial Coinage of the US Virgin Islands side 24, hvor jeg mener man på fotoet kan ane et bogstav over 5-tallet i 1859.

Desuden skriver forfatteren: "At han ikke signerede 1-cent, skyldtes, at medailløren på daværende tidspunkt ikke signerede mønter, men portrætter". Dette er ikke helt rigtigt, idet den danske 1/2-RBSk. 1852, der jo intet portræt har, er signeret FK (for Frederik Krohn). Derimod er de danske 1- og 1/2-skillinge fra 1857 og frem ikke signeret.

Af H. H. Schous værk fra 1926 fremgår det heller ikke, at 1 centen er signeret, men det er den nu alligevel. Lige over årstallet står et meget lille men klart synligt K (for medaljør Krohn). Selv har jeg tilføjet dette i min Schou d. 6/8 1960. K'et er ikke lige tydeligt på alle stykker, hvilket kunne tyde på at stemplet måske er blevet poleret, så de lavere detaljer er forsvundet. Helt udelukkes kan det dog ikke, at der er fremstillet et stempel uden K, men det må yderligere undersøgelser afgøre.

(Numismatisk Rapport 59 (1999) side 23)


Tilbage til Dansk Mønt