KLIK for forstørrelse!

Christian 6., 2 Skilling 1740

København. Forside: monogram, bagside: værdiangivelse. Møntmestermærke: CW

(Hede DVI 2, Schou 6-7, Sieg DVI 2, Sømod 2)Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede DVI 2:

1740 Schou 7
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt