KLIK for forstørrelse!

Hvem skar skibet?

af Jørgen Sømod

Jeg har før end i dag hørt møntsamlere - især nogle, der holder til nord for Limfjorden - beklage sig over, at de af geografiske årsager var hindret i at drive numismatisk forskning. At postulatet er noget vrøvl, er indiskutabelt. Det er kun en dårlig undskyldning for ringe evner.

I selv småsamlinger finder man vestindiske 20 og 5 cents fra Frederik VII og Christian IX med skib på bagsiden. Men hvem har skåret det flotte skib? Hvis man ser i de gængse bøger - herunder min egen Mønter fra Dansk Vestindien - får man den opfattelse, at det er gjort af F. C. Krohn. Det var da nok også ham, der fandt på det.

Hvorfor står der så H.C. under skibet? Fordi Krohn må have overladt arbejdet til sin medhjælper Harald Conradsen.

Harald Conradsen var født 1817 som søn af medaillør Johannes Conradsen. Harald Conradsen skar 1837 som 20-årig under sin lærermester H.E.Freunds ledelse stemplerne til medaillen Pro Meritis. 1841 blev han ansat som medhjælper på Mønten. 1859, da han skar skibet, var han bosiddende Overgaden oven Vandet 195, nyt nr.14 på Christianshavn. 1873 blev han medaillør på Mønten, hvilken stilling han bestred indtil 1901. Han døde 1905.

(Fællesmønt Nr. 32, Marts 1996 side 6)


Tilbage til Dansk Mønt