Medailler

Medailler adskiller sig fra mønter ved ikke at være betalingsmidler. De tjener alene som erindringsgenstande under en eller anden form, det være sig minde over en person eller en begivenhed.

Medailler i anledning af krigsbegivenheder ses hyppigt. Medaillekunsten nåede sit første højdepunkt i renaissancen. Illustrationen viser Schneiders mindemedaille over slaget i Køge bugt 1677, Galster nr. 124.

Som eksempel på en temasamling kan nævnes Leif Hasles samling af danske og engelske guld-og sølvmedailler med tilknytning til Slaget på Rheden 1801, som siden 2012 har kunnet beses på Orlogsmuseet i København. Den engelske regering fandt det ikke opportunt at prale med sejren ved at slå medailler, men Nelson lod selv fremstille en guldmedaille til at bære og skænkede den til sin næstkommanderende i slaget, og dette eksemplar er vel det mest markante i samlingen. Den danske medaille tegnet af Abildgaard findes både i guld og sølv samt i prøveafslag i bly. Herudover findes andre medailler præget i anledning af slaget. Det har taget nogen tid at fremstille en sikkerhedsmontre til samlingen, men fra den 26. septempber 2012 har det været muligt for publikum at se samlingen sammen med en forklarende tekst affattet af museumsinspektør Jacob Seerup.

 


 

Litteratur:

De vigtigste referenceværker om danske medailler er

... men derudover findes der en righoldig litteratur, hvoraf mange artikler ligger klikbare på Dansk Mønt.


Tilbage Dansk Mønts forside