KLIK for forstørrelse!

Bornholm nævnt på en russisk medaille

af Jørgen Sømod

I bogen Danske & Norske Medailler & Jetoner siden jernalderen og indtil 1788, som skal udkomme den 24. maj 2006 og som starter med et afsnit om de nordiske guldbracteater, er også medtaget et stort antal udenlandske medailler med relation til Danmark og Norge.

En af de mere interessante er russisk og fra 1716. I dette år lod zar Peter den Store afholde en større flådeøvelse i Østersøen i nærheden af Bornholm. Til minde derom blev der præget en medaille, som kendes i to graveringer, dels af S. Judin og dels af A. Schultz. Hvad, der især gør medaillen attråværdig for os, skyldes, at der på bagsiden foruden et dansk flag, i feltet forneden [oversat] står ved Bornholm.

Prisen på bogen forventes at blive 400 kroner. Sidetallet bliver knap 300 i format A4 og med omkring 800 illustrationer. Bestillinger på bogen modtages fra 1. marts 2006.

(2005)


Tilbage til Dansk Mønt