Harald Salomon
Den kongelige Mønts medaillør

af Verner Meier

Fra jeg i midten af tresserne, da jeg udarbejdede den liste, der blev brugt i NNUM medlemsblad i 1967 og som blev udarbejdet i samarbejde med kunstneren, og den lille bog jeg skrev og frem til i dag, har jeg med jævne mellemrum arbejdet med emnet H.S. medailler. Det kulminerer nu med udstillingen på Sønderborg slot den 8. maj, på kunstnerens 100 års dag og Numismatisk Forening for Nord- og Sydslesvigs 40 års jubilæum.

Harald Salomon, billedhugger, medaillør, født 8. maj 1900 i Oslo, var søn af direktør Simon Salomon og hustru Johanna født Eisenstein. H.S. blev den 21. marts 1925 gift med Else (død 1975), datter af kunsthandler Peter Magnussen og hustru Caroline Marie født Pedersen.

Harald Salomon og hans jødiske slægt kom til Danmark fra Norge, Kristiania, da han var en stor dreng.

Sin uddannelse som billedhugger har han fået i København med bl.a. Anders Bundgaard og Einar Utzon-Frank som lærere. Fra 1925 uddannede han sig i medaillekunsten hos medaillør Gunnar Jensen på Den kongelige Mønt, hvor han blev medaillørassistent. I 1927 blev han undermedaillør, og endelig chefmedaillør 1933-68.

Et intermezzo i Harald Salomons liv var hans og familiens ophold i Sverige i de sidste krigsår efter en dramatisk flugt over Øresund i efteråret 1943.

I Sverige arbejdede han som billedhugger ved Rörstrands Porslins fabriker fra oktober 1943 til april 1945. Derefter blev han chauffør i Den danske Brigade i Sverige. (Motorcykel).

Af hans arbejder skal nævnes: Portrætter, figurer og dyreskulpturer i marmor, bronze og stentøj. Danmarks mønter og officielle medailler, mindemedailler, forskellige person og foreningsmedailler, samt videnskabelige prismedailler. Portrætrelieffer af kong Chr. X og dronning Alexandrine og af kong Fr. IX og dronning Ingrid på Frederiksberg rådhus. Mindesten over kong Fr. IX ved Gråsten slot. Relief af H.C. Andersen ved indgangen til H.C. Andersen-skoven i Israel 1975. Portræt af H.C. Andersen (indmuret i H.C. Andersen-skolen i Bruxelles 1977). Div. portrætrelieffer i offentlige og private institutioner. Desuden findes hans medailler på Den kongelige Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet, Frederiksborg museet og på flere danske og udenlandske mønt og medaillesamlinger.

En anden ting jeg vil nævne, er en smuk lille buste som Harald Salomon viste mig under mit besøg i Virum. En lille barnebuste fra 1934 af hans datter Lilian. Den befinder sig nu på Tønder museum, og kan ses på udstillingen på Sønderborg Slot den 8. maj.

Else og Harald Salomon boede i en årrække på adressen Skovtoftebakken 1, Virum, hvor jeg har besøgt dem et par gange.

Chefmedaillør Harald Salomon fratrådte sin stilling den 1. juni 1968 på grund af alder. Hans efterfølger var fra 10. juni 1968 medaillør Frode Bahnsen.

For Den kongelige Mønt har Salomon i årenes løb udført såvel de almindelige gængse mønter som jubilæumsmønter og alle officielle medailler og hæderstegn. En række af hans arbejder er skabt i anledning af kongelige mindedage, andre for at hædre kendte mænd i fortid og nutid. Harald Salomon har i sine medaillearbejder vist en fremragende evne til at skabe gode portrætter, der ikke ganske mekanisk afbilder, men giver udtryk for de portrætteredes karakter og personlighed. Det er bemærkelsesværdigt, at dette ikke blot er tilfældet med mennesker, han har haft lejlighed til at se "in natura", men at det også gælder hans medailleportrætter af forlængst afdøde, som Ole Rømer, I. C. Tode m. fl., hvor malerier og stik har været forlæg. En medaille af den art er en meget vellykket mindemedaille for Niels Stensen 1969, der af Dansk Geologisk Forening anvendes som prismedaille.

En meget stor del af Salomons produktion er prægede arbejder udført med Den kongelige Mønts tekniske hjælpemidler. Hans personmedailler viser imidlertid, at han har formået at undgå det noget sterile og mekaniske, der kan være over præ gede ting. De ualmindelig klare og smukt anbragte bogstaver, der f. eks. er karakteristisk for medaillerne over Poul Iversen, Max Nielsen og Niels Bohr bidrager til at gøre et behageligt indtryk på beskueren.

Det er imidlertid klart, at støbte medailler, der bærer et direkte præg af kunstnerhånden, giver endnu større tilfredsstillelse for sin udfører.

Harald Salomon har da også flittigt studeret de herlige italienske renæssancemedailler og ladet sig inspirere af dem til en serie smukke personmedailler. Fortræffelig er her hans gengivelse fra 1966 af sin hustru. Bagsidemotivet, enhjørningen er symbol på renhed. Mindemedaillen over Otto Mørkholm er også udført uden at have haft et eneste regulært profilfoto af den afbillede til sin rådighed. Også en medaille man ikke bliver træt af at beundre.

Det udmærkede samarbejde med Anders Nyborgs kunstforlag skal også fremhæves. Mange af Salomons medailler fra 1970'erne fremkom i nært samarbejde med det berømte finske medaillefirma Kultateollisuus Oy i Åbo, hvis prægemaskiner i særlig grad kan gengive højt relief. Nyt var det også for Salomon, at han skulle planlægge og udføre seriemedailler til samlerbrug, således serien til minde om H.C. Andersens 100-års dødsdag 1975, hvor der er anvendt 8 forskellige portrætter fra hver sin vinkel.

De store muligheder, der ligger i den finske teknik til fremstilling af prægede medailler med højt relief, ses nok tydeligst i den meget smukke medaille med Hans Hvass fra Foreningen til Dyrenes beskyttelse. Denne medaille er efter min overbevisning Salomons bedste portræt.

Også Sporrong har haft brug for hans anerkendte evner som portrætkunstner, og fra forskellig side er der bestilt store, støbte medaillonportrætter og relieffer samt støbte portrætmedailler.

Jeg kunne nævne mange af hans prægede medailler, men en af dem, jeg er mest glad for, er nok den, han lod slå til sølvbrylluppet med Else Salomon den 21.3.1950. Forsiden bærer Else og Harald Salomons portrætter vendt med ansigterne mod hinanden og med et hjerte som baggrund. Omskriften lyder ELSE HARALD SALOMON.

På bagsiden har H.S. symboliseret deres ægteskab med to træer, der står støttet til hinanden. Omskriften er årstallene 1925 - 1950 og datoen. Medaillen er slået i 50 sølveksemplarer hos hofjuveler Michelsen, hvorefter stemplerne er destrueret. Kun fire eksemplarer er kommet i handelen. De blev skænket til og solgt på Numismatisk Forenings auktion, således at overskuddet tilfaldt Landsforeningen til bekæmpelse af børnelammelse og dens følger. Resten er uddelt til familien Salomons slægt og venner. Medaillerne lå ved kuverterne til sølvbryllupsfesten.

Mit eksemplar købte jeg på den måde, at jeg under en samtale med Harald Salomon nævnte mit ønske om at erhverve medaillen. En af gæsterne ville godt sælge sit eksemplar, på den måde fik jeg også medaillen.

Kilder:

40 års jubilæum.
Numismatisk Forening for Nord- og Sydslesvig
lidt foreningshistorie.


Tilbage til Dansk Mønt