Danske Medaljer 1.
Enrico Mylius Dalgas 1828-94

af Jerry Meyer

Fig. 1. Enrico Dalgas' portræt på en nedslebet sølvmønt, diameter som en jubilæumstokrone, 12.6 g.

Alle ved noget om medaljer, den berømte sætning "ordner hænger man på idioter" er vist kendt af de fleste. Det var digteren Peter Andreas Heiberg (1758-1841) som på følgende måde gav udtryk for sit syn på ordener: "Ordner hænger man på Idioter, Stjerne man kun Adelen gi'r, men om de Shumer, Mallinger og Rother, man intet i Aviserne ser; dog har man Hjerne kan man gjerne undvære Orden og Stjerne".

Hædersmedaljer kan, groft sagt, opdeles i 2 grupper. Den første gruppe er de ordner og medaljer, som kan opnås, hvis man har været længe nok i jobbet (tjenesten). For nogle ansatte i det offentlige er tildelingen af disse medaljer også noget man ser frem til at modtage, forhåbentlig med glæde. Anden gruppe er de bærbare kongelige belønningsmedaljer.

Medaljer, der tildeles for en speciel ydelse, er medaljen for ædel dåd og Ingenio Et Arti.

Medaljer, der tildeles for Ædel Dåd (1792), er belønningsmedaljer for druknedes redning, hvor modtagerne har reddet liv med sit eget som indsats. Ingenio Et Arti (1841) kan tildeles videnskabsmænd og kunstnere.

Håndværkeres medaljer tildeles af svendeprøvekommissionen. Fælles for alle håndværksmedaljer er, at modtagerens arbejde er bedømt af en kommission, der så indstiller modtageren.

Fig. 2. Corsaren 1841. Et forslag til en historiebog. Der kan tilføjes: det skulle blive meget værre.

Enrico Dalgas deltog efter en uddannelse på Den kongelige Militærhøjskole i begge slesvigske krige. Efter krigen mod Preussen og det militære nederlag ved Dybbøl, mistede Danmark et kerneområde af Riget. En nationalfølelse gik over landet. Det er ikke nogen tilfældighed, at malerkunsten med guldalderen kom netop på dette tidspunkt. Interessen for landets historie blev også vakt. Der udkom mange kunsttidsskrifter, alt sammen med det resultat, at interessen for kunst og historie steg.

Digteren H. P. Holst 1811-93 skrev:
For hvert tab ingen erstatning findes: Hvad udad tabes, det må indad vindes. Her er betydningen jo tillagt tabet af Slesvig i 1864. Disse ord blev brugt under en landsudstilling i København 1872. Ordene er ofte blevet tillagt Enrico Dalgas.

Fig. 3. Dalgasstøtten i Herning

Hans idé om hedeopdyrkning førte i 1866 til stiftelsen af Det Danske Hedeselsskab med ham som leder. På torvet i Viborg, foran Hedeselsskabets hovedbygning, står en statue af Enrico Dalgas. En anden digters ord om heden er lige så kendt som H. P. Holsts, nemlig H. C. Andersens "Skynd dig, thi om føje år, heden som en kornmark står". Med disse ord vil døren til en ny artikel været åbnet på klem.

Alle medaljer har deres historie. Netop historien om medaljer syntes jeg det kan være sjovt at komme med eksempler på. Derfor vil jeg løbende fortælle om medaljer på denne webside.

(2005)


Kilder


Tilbage til Dansk Mønt