Danske Medaljer 3.
Rosenborg Slot - 400 år i pomp og pragt

af Jerry Meyer

           

Rosenborg og De forenede Skotøjs-Magasiner
33 mm. messing

Vilhelm Bergsøes store og nyttige arbejde med at registrere alle de sjove adressemønter og medaljer i tiden fra 1789-1891 er et værk, som bruges af alle, der samler på sådanne medaljer og adressemønter. I perioden efter 1891 til ca. 1914 er der også lavet mange stykker, dog ikke nær det antal, som Bergsøe har beskrevet.

En mindre samling af 33 mm. Adressemønter så dog dagens lys i perioden indtil 1. Verdenskrigs udbrud. Her er Rosenborg blevet brugt som motiv på en adressemønt.

De forenede Skotøjs-Magasiner Vesterbrogade 31 Gothersgade 19. Adressejeton efter 1900. Fra dette og andre firmaer kendes en række adressemønter med Børsen, Københavns Rådhus, Rosenborg Slot og Thorvaldsens museum. Prægningen af disse adresseremønter er sket i tiden omkring 1900. Medaljerne er præget i Tyskland hos L. Chr. Lauer, Nürnberg. Reklamefirmaet N. Hansen & Co. var agent for L. Chr. Lauer for bestilling af adressemønter.

           

Københavns Rådhus 1905 og Christian 4's smukke børsbygning
33 mm. messing

Når danske konger omtales, kommer Christian 4.s liv og levned ofte på tale, og bestemt ikke uden grund. Rosenborg og Christian 4. er uadskillelige. Der er lige udkommet nye frimærker med slottet på. Her ses det færdige slot fra 1633 med det store tårn, der knejser over den smukke renæssancebygning.

Den danske konge ønskede en ny bolig, som kunne bruges mellem hans hyppige besøg af sine slotte i Nordsjælland. At han havde penge nok til at bygge, ses jo på de mange smukke bygninger, han lod opføre. Hans indtægter fra Norge, Island, Skåne, Halland, Blekinge, Hertugdømmerne og hans indtægter fra andre jordbesiddelser og gårde i resten af Danmark skabte enorme indtægter. Og så var der også Øresundstolden.

Kongen opkøbte al jord mellem Gothersgade og det område, hvor Citadellet (Kastellet) nu ligger. På området lå der en del mindre huse og gårde. Disse blev nedrevet. Slottet blev påbegyndt i 1606 og var efter flere ombygninger færdig i 1633. Tidens ugunst gjorde, at det gamle skumle Københavns Slot kom til at ligge som i en lorterende af byens affald.

Hyskenstræde er ikke et tilfældigt navn. Ved stranden var der broer hvor der var anbragt et åbent skur hvor borgerne kunne sidde og småsnakke, mens de forrettede deres nødtørft, som kom til at flyde rundt om slottet. Slagterne fra Kjødmagergade (Købmagergade) opskar dyr uden for deres butikker. Slagterhundene fór rundt og slugte de rester, som ikke blev solgt. Men blodet og lortene fra dyrene havnede i åbne render, hvor det så kunne blive skyllet ned til havnen. Der må have været en slem stank i de gode sommermåneder med varme.

Thomas Høiland 14, Zinksamlingen lot 2022 72,2g. G. 74

Denne prægtige kontrafejmedalje u. å. viser kongen med marskalstaven i sin hånd. Et ganske præcist billede af den driftige konge, her er han i sit livs zenit. Bøjlen over kronen fortæller at medaljen ikke er præget før 1624. Årene efter Kejserkrigen blev én lang kamp mod ulykker og nedgang for kongen - og folket!

At Christian fik bygget store volde om den nye bydel samt vedligeholdt de gamle, fik en afgørende indflydelse ved svenskernes storm på København den 11. februar 1659. De holdt til angrebet, og Rosenborgs kongelige herligheder, som i stor mængde var hentet til byen på bønders stive arbejdsvogne fra Frederiksborg Slot inden de svenske tropper omringede byen, funkler nu i skatkammeret på Rosenborg Slot. Skattene forblev i kongehuset eje.

Det er dette slot, som nu fejres på behørig vis, et slot der kan besøges igen og igen. Her er ikke plads til simili - her er det nemlig den ægte vare, der udstilles.

Jernmonogram med Christian 4's kronede navnetræk på Portbygningen til Rosenborg

(2006)


Tilbage til Dansk Mønt