KLIK for forstørrelse!

Frederik 1. - kronologisk oversigt

H. H. Schous Beskrivelse af danske og norske Mønter (København 1926) var bygget op efter det kronologiske princip. Nedenfor søges i skemaform givet et kronologisk billede af Frederik 1.s hovedtyper. Hvis en given mønttype findes med flere årstal, er kun det år fremhævet, som henviser til en illustration.

Det bemærkes, at kun mønter efter 1523 er udmøntet af Frederik 1. som dansk konge. Mønter før 1523 repræsenterer hertugelige mønter fra Husum.

Katalogangivelser i parantes (g254-258) henfører til støbte stykker, der er senere forfalskninger og altså ikke har berettiget plads i møntrækken. De er medtaget her, da de optræder i ældre kataloger som Schou. Der er i alle tilfælde tale om Sølvgylden.

For overskuelighedens skyld er halvanden sølvgylden (Galster 48, Schou 2) udeladt.

Forkortelser: g = Galster, gN = Galster Norge, sch = Schou

Hul-
penning
Blaffert 1 Hvid 1 Søsling 14 Penning 1 Skil. 2 Skil. 4 Skil. 8 Skil. 1 Mark 2 Mark 1/4 Sølvgyl. 1/2 Sølvgyl. 1 Sølvgyl. 1 Nobel 1 Rhinsk gylden 1 Ungersk gylden
U.år g129
sch76
g79
sch40

-----
g128
sch74
g58
sch34

-----
g77
sch32-33

-----
g146
sch41-44

-----
gN171
sch35-39
g67
sch30
-----g67
sch31

-----
g126
sch50-71

-----
g127b
sch72
- g51
sch1-3
-----
g120ab
sch39-49
-----
g125ab
sch39-49
-----
gN167
sch27-29
-----
gN170
sch18-26
g62
sch6-13

-----
g119c
sch21-31

-----
g124ac
sch32-38
g60
sch6-17
(g60
sch6-17)
- - - - g123
sch mgl

-----
(g257
sch2)
-----
(g258
sch3)
g68
sch3

-----
g69
sch1
g122
sch1-4
- U.år
1514 - - - - - g120a
sch8-9
g118a
sch5
-----
g119bc
sch6-7
g117
sch4
g116
sch3
g115
sch1-2
- - - - - - - 1514
1516 - - - g121
sch2
- g120a
sch1
- - - - - - - - - - - 1516
1518 - - - - - - g119c
sch1
- - - - - - - - - - 1518
1520 - - - - - - g62
sch6-13
g119cd
sch4,1-3
- - - - - - - - - - 1520
1522 - - - - - - g119c
sch2
- - - - - - g114
sch1
- - - 1522
1523 - - - - - g51
sch1-13
g124ab
sch1-9
- - - - - - - - - - 1523
1524 - - g64
sch133
g57ab
sch40-99

-----
g63
sch113-125

-----
g66ab sch9-19
-----
g66c 100-112
-----
g72
sch6-8

-----
g73
sch126-131

-----
g75
sch5

-----
g76
sch23-39
g56
sch4-5

-----
g62
sch6-13

-----
g65
sch1-2

-----
g71
sch15-22

-----
g74
sch3
g51
sch1-3

-----
g70
sch4
g124b
sch1-2
- - - - - - - - - - 1524
1525 - - - g63
sch25-38
-----
g66c
sch21-24

-----
g67
sch44-67

-----
g73
sch39-43

-----
g76
sch17-20
g62
sch16
g55ab
sch2-8

-----
g61
sch9-10
-----
gN166
sch11

-----
gN167
sch12-15
g124b
sch1-4
- - - - - - (g254) - - - 1525
1526 - - - g63
sch2-4

-----
g73
sch5-7
- gN167
sch1
g124b
sch1-23
- - - - - - - - - - 1526
1527 - - - g63
sch4-10
- - g124b
sch1-28
- - - - - - - - g59
sch1-3
- 1527
1528 - - - g63
sch2
- gN167
sch1
- - - - - - - - - - - 1528
1529 - - - - - - - - - g53
sch1
- - - - - - - 1529
1530 - - - - - gN167
sch4
-----
gN169
sch1-3
- - - - - - - - - - - 1530
1531 - - - - - g61
sch5

-----
gN168
sch6
- - - - - - g50
sch4
(g255
sch3)
- g122
sch1-4
g46
sch1
1531
1532 - - - g126
sch1-5
- - - g54
sch18-37
(g54
sch18-37)
- g78
sch13
g52
sch14-17
g49
sch7-11
g47
sch4

-----
(g256
sch6)
g45
sch1
- - 1532
1533 - - - g126
sch mgl
- - g124b
sch1-2
- - - - - - - - - - 1533
Hul-
penning
Blaffert 1 Hvid 1 Søsling 14 Penning 1 Skil. 2 Skil. 4 Skil. 8 Skil. 1 Mark 2 Mark 1/4 Sølvgyl. 1/2 Sølvgyl. 1 Sølvgyl. 1 Nobel 1 Rhinsk gylden 1 Ungersk gylden

Eksempel på systematikken i H. H. Schous værk - et uddrag af oversigten over Frederik I's udmøntninger fra 1524


Tilbage til Frederik 1.
Tilbage til Dansk Mønts forside