Frederik 1.
4 Skilling - tidligere anset for en halv mark (8 Skilling), København 1532

Forside: siddende konge, bagside: våbenskjold
(Galster 54, Schou 18-37, Sieg [2018] 25, Jensen/Skjoldager K-01 - K-99)

 

I den ældre litteratur (fx. Schou 1926) blev denne mønt anset for at have værdien 4 skilling. I Galsters Unionstidens udmøntninger (1972) blev den uden nærmere begrundelse omdefineret til at være en Halvmark (8 skilling), under hvilken værdi den senere optræder i Siegs kataloger.

Jensen/Skjoldager (2021) argumenterer imidlertid for, at den oprindelige værdifastsættelse er den korrekte.

 


 

Eksemplarer fra Bondes samling:

1532, Schou 18
KLIK for forstørrelse!

1532, Schou ?
KLIK for forstørrelse!

 


 

Eksemplarer fra Zincksamlingen:

1532, Schou 18
KLIK for forstørrelse!

1532, Schou 35
KLIK for forstørrelse!

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside