Frederik 1., 1 Mark 1514, Husum

Mønten er slået, mens Frederik endnu var Hertug af Gottorp; dansk kongetitel fik han først 1523.

Forside: Sct. Andreas med Oldenborgs våben, bagside: visir og firdelt skjold (Galster 115, Schou 1-2)

I kataloget til Zinck I (Høiland 13) skriver Michael Fornitz side 11:

"Denne exceptionelle raritet, der er ét af formentlig kun tre stykker i privateje, har som adversens hovedmotiv den hellige Andreas, let genkendelig på sit kors, omgivet af indskriften "Delixit Dominus Andream" (= Herren har elsket Andreas). Mønten er efter nordtysk forbillede præget nær Husum Slot af møntmesteren Jørgen Drewes (Andreas!), og må regnes for den første "stormønt" præget under dansk overherredømme."


Eksemplar fra Zincksamlingen:

1514, Schou 1
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt