Frederik 1.
4 Skilling - tidligere anset for en halv mark (8 Skilling), Malmø, u.år

Forside: siddende konge, bagside: våbenskjold
(Galster 60, Schou 6-17, Jensen/Skjoldager M-01 - M-99)

 

I den ældre litteratur (fx. Schou 1926) blev denne mønt anset for at have værdien 4 skilling. I Galsters Unionstidens udmøntninger (1972) blev den uden nærmere begrundelse omdefineret til at være en Halvmark (8 skilling), under hvilken værdi den senere optræder i Siegs kataloger.

Jensen/Skjoldager (2021, se litteraturlisten) argumenterer dog for, at den oprindelige værdifastsættelse er den korrekte.

 


 

Eksemplarer fra Bondes samling:

u.år, Schou 11
KLIK for forstørrelse!

u.år, Schou 11/10
KLIK for forstørrelse!

 


 

Eksemplarer fra Zincksamlingen:

U. år, Schou 6
KLIK for forstørrelse!

U. år, Schou 11
KLIK for forstørrelse!

 


 

Litteratur:

 


Tilbage til Dansk Mønts forside