Frederik 1.
Halv Sølvgylden, København eller Malmø.

1531 (Unik) Forside: siddende konge, bagside: våbenskjold (Galster 50, Schou 4, Sieg [2018]) 30, Jensen/Skjoldager T-51/55)

Vægt: 14,26g.

Bagsideomskrift: ERVDIMINI QVI IVDICATIS TERRAM (= Lader Eder råde, I jordens dommere) stammer fra Davids Psalmer 2, vers 10.

 


 

Der findes andre, støbte eksemplarer. Indtil 1930erne var kun disse kendt, men pludselig kom Axel Ernst i besiddelse af det originale eksemplar, hvorefter de øvrige var støbt, se artiklen i NNÅ.

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside