Frederik 1.
Hulpenning; Blaffert, u.år

Forside: kronet F i strålekrans (Galster 79, Schou 40)

Den er på grund af det kronede F henført til kongeriget, skønt den ligeså godt kunne være slået i hertugdømmerne (Gottorp). Da vægten ligger mellem 0,40 og 0,53g, vejer den øjensynlig dobbelt så meget som en penning efter møntordningen 1524 (0,24g). En lybsk blaffert skulle efter 1501 veje 0,53g (Jesse 1928 s. 209)
Galster: Unionstidens Udmøntninger side 60


Eksemplar fra Bondes samling:

U. år, Schou 40
KLIK for forstørrelse!


Eksemplar fra Zincksamlingen:

U. år, Schou 40
KLIK for forstørrelse!


Eksemplar fra Kulturhistorisk Museum, Oslo:

U. år, Schou 40
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside