KLIK for forstørrelse!

Christian 4. - kronologisk oversigt
I. Skillings- Krone- og Speciemønt

II. Småmønt samt mønter efter lybsk regning
III. Guldmønter

Forkortelser: h = Hede, hN = Hede Norge, hW = Hede Wolfenbüttel, sch = Schou, si = Sieg

1 sk 2 sk 4 sk 6 sk 8 sk 12 sk 1 mark 2 mark 1/2 krone 1 krone 2 krone 1/8 sp.dal. 1/4 sp.dal. 1/2 sp.dal. 1 sp.dal. 2 sp.dal. *********øvrige*********
U.år - - h91
sch33
si60
-----
h93a
sch32
si61
- - - - - - - - - - - h44
sch31
si110
-----
h63f
sch29
si97
-----
h64d
sch(7)
si103
h63d
sch20-21
si99
-----
h64b
sch22-25
si105
breddalere:
1 1/2 sp.dal. h63e sch26-27 si98
3 sp.dal. h63c sch17 si100
4 sp.dal. h63b sch16 si101
6 sp.dal. h63a sch15 si102
-----
1 1/2 sp.dal. h64c sch15 si104
3 sp.dal. h64a sch18-19 si106<>
U.år
1590 - - - - - - - - - - - - - - h43
sch1
si109
- - 1590
1594 - h67
sch1-13
si36
- - - - - - - - - - - - - - - 1594
1595 h68
sch16-26
si27
h67
sch1-15
si36
- - - - - - - - - - - - - - - 1595
1596 h73
sch13-14
si28
h67
sch1-2
si36
-----
h72
sch10-12
si37
h71
sch8-9
si45
- h70
sch6-7
si59
- h69
sch5
si70
- - - - - - - h44
sch3
si110

-----
h45
sch4
si111
- - 1596
1597 - - - - - - - - - - - - - - h46
sch2
si112
h47
sch1
si113
- 1597
1598 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1598
1599 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1599
1600 - - - - - - - - - - - - - - - h47
sch1
si113
- 1600
1601 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1601
1602 - - h78a
sch5-9
si46.1
- - - h77a
sch2-4
si71
- - - - - h48
sch1
si
- - - - 1602
1603 - h79a
sch13-29
si38.1
h75
sch10-12
si54
- h74
sch8-9
si55
- - - - - - - - - h49
sch5
si114

-----
h50
sch7
si115

-----
h51
sch6
si116
h52
sch4
si117
- 1603
1604 - h79a
sch36-51
si38.1
h78a
sch24-35
si46.1
- - - h77b
sch17-23
si71
h76
sch13-16
si82
- - - - - - - - - 1604
1605 h80a
sch7-16
si29.1
h79a
sch1-6
si38.1
- - - - - - - - - - - - - - - 1605
1606 - - h94
sch18-19
si47
- h91
sch17
si60

-----
h93a
sch8-16
si61
- h77c
sch2-7
si71

-----
h92a
sch1
si72
- - - - - - - - - - 1606
1607 - h79ab
sch29-34
si38.1-2
- - h93a
sch20-28
si61
- h92b
sch4-6
si72

-----
h95ab
sch7-18
si73

-----
h98
sch19
si74
- - - - - - - - - - 1607
1608 h80bc
sch140-58
si29.2-3
h79ab
sch132-39
si38.1-2
h94
sch112-20
si47

-----
h97
sch121-31
si48
- h93a
sch31-63
si61

-----
h96
sch64-111
si62
- h95a
sch10-30
si73
- - - - - - - h53ab
sch4-8
si118.1-2
- løvedaler h65 sch9 si95 1608
1609 h80c
sch46-55
si29.3
h79a
sch41-45
si38.1
h78ab
sch29-40
si46.1-2

-----
h97
sch25-28
si48
- h93b
sch18-24
si61
- h95a
sch9-15
si73

-----
h98
sch16-17
si74
- - - - - - - h53ab
sch1-8
si118.1-2
- - 1609
1610 - - - - - - - - - - - - - - h53b
sch1-6
si118.2
- - 1610
1611 h80c
sch27-44
si29.3
h79a
sch14-26
si38.1
- - - - - - - - - - - - - - - 1611
1612 h80c
sch22-37
si29.3
- - - - - h99a
sch6-21
si75.1
- - - - - - - h54
sch5
si119
- - 1612
1613 h80ac
sch26-36
si29.1,3
h79a
sch18-25
si38.1
- - - - h99a
sch4-17
si75.1
- - - - - - - - - - 1613
1614 h80ad
sch22-28
si29.1,4
- - - - - h99a-d
sch1-21
si75.1-4
- - - - - - - - - - 1614
1615 h80adef
sch43-55
si29.1,4-6
- - - - - h99cd
sch1-42
si75.3-4
- - - - - - - - - - 1615
1616 h80a
sch32-37
si29.1
- h100ab
sch9-31
si49.1-2
- - - h99cd
sch1-8
si75.3-4
- - - - - - - - - - 1616
1617 h80g
sch34
si29.7
- h100ab
sch22-33
si49.1-2
- - - h99cd
sch1-21
si75.3-4

-----
h173
sch mgl
si171
- - - - - - - - - - 1617
1618 h80g
sch123-26
si29.7
h79cd
sch101-22
si38.3-4
h100ab
sch89-100
si49.1-2
- - - h99cd
sch82-88
si75.3-4
- h109
sch81
si84

-----
h107ab
sch60-75
si86.1-2
h106ab
sch27-59
si90.1-2
h105ab
sch3-26
si93.1-2
- - - h53c
sch1-2
si118.3
- 1/4 Krone:
h108ab
sch76-80
si85
1618
1619 h80fg
sch144-49
si29.6-7

-----
h113ab
sch150-52
si30

-----
h118ab
sch142-43
si31

-----
h119a
sch153-55
si32.1
h112ab
sch131-39
si39

-----
h116a
sch140-41
si40
h100ab
sch123-29
si49.1-2

-----
h111a-d
sch104-22, 130
si50.1-5
- h110ab
sch99-103
si63
- - - h107ab
sch84-98
si86.1-2
h106ab
sch24-83
si90.1-2
h105ab
sch10-23
si93.1-2
- - - h53c
sch7-9
si118.3
- - 1619
1620 h119b-d
sch189-203
si32.2-4
h116b
sch186-88
si40

-----
h117ab
sch182-85
si41
h115a-d
sch136-81
si51.1-4
- h114a-e
sch78-135
si64.1-5
- - - h107ac
sch57-77
si86.1,3
h106a-d
sch3-56
si90.1-4
- - - - h53c
sch1-2
si118.3
- - 1620
1621 h119b-d
sch80-97
si32.2-4
h116a
sch179
si40
h115acd
sch59-78
si51.1,3-4
- h114a,c-d
sch28-58
si64.1,3-4
- - - h107ac
sch19-27
si86.1,3
h106ac
sch4-18
si90.1,3
- - - - h53c
sch3
si118.3
- - 1621
1622 h119b-d
sch15-17
si32.2-4
- - h123
sch14
si56
h122
sch10-13
si65
121
sch2-9
si68
- - - h106a
sch1
si90.1
- - - - - - - 1622
1623 h119b
sch182-84
si32.2
- - - h122
sch52-53
si65
h121
sch50-51
si68
- - - - - h162
sch49
si173
h161
sch45-48
si174
h160
sch37-44
si176
h156
sch11-35
si178
h157
sch6-8
si179
3 sp.dal. h158 sch5 si180 1623
1624 h135
sch135-48
si33
h134a
sch125-34
si42
- - h133
sch100-05
si66
h132
sch94-99
si69
h131
sch78-93
si76
- h126
sch63
si87

-----
h128
sch64-73
si88
h129
sch60-62
si89
-----
h125
sch33-38
si91

-----
h127
sch39-59
si92
h124
sch30-32
si94
- - h59a
sch28-29
si108
h60
sch16-17
si120
-----
h55a
sch14-15
si123.1

-----
h156
sch18-26
si178
h61
sch8-9
si121

-----
h56a
sch6-7
si124.1
24 skilling h130 sch74-77 si81
1 piaster h66 sch27 si96
3 sp.dal. h62 sch5 si122
3 sp.dal. h57 sch3-4 si125
4 sp.dal. h58 sch1-2 si126
1624
1625 - h134a
sch52-66
si42
- - h133
sch45
si66
h132
sch33-34
si69
h131
sch30-31
si76

-----
h138
sch32
si77
- h128
sch27-28
si88
h127
sch13-26
si92
- - - h160
sch12
si176
h55a
sch3-4
si123.1

-----
h156
sch5-11
si178
- - 1625
1626 - h134a
sch6-9
si42
- - - - - - - - - - - - h55a
sch4-5
si123.1
h56a
sch2-3
si124.1
- 1626
1627 - h134a
sch29-32
si42
-----
h174
sch33-37
si162
- h139a
sch28
si57
- - h173
sch26-27
si171
- - - - - - h59a
sch23-24
si108
-----
h160
sch25
si176
h55ab
sch10-21
si123.1-2

-----
h156
sch22
si178

-----
hW3ab
sch5-10
si187,189

-----
hW5
sch11
si190
h56ab
sch5-9
si124.1-2
-----
hW4
sch4
si188
3 sp.dal. h57 sch4 si125
4 sp.dal. h58 sch3 si126
12 pfenning hW mgl sch mgl si194
1627
1628 - - - h139ab
sch41-58
si57

-----
h140a
sch59-60
si58
- - h173
sch32-40
si171
- - - - hN4
sch30
hN3
sch29
h59a
sch25-26
si108

-----
hN2
sch27-28
h55a
sch13-14
si123.1

-----
hN1
sch15-24
h56a
sch10-12
si124.1
3 sp.dal. h57 sch9 si125 1628
1629 h144ab
sch57-58
si33
h134b
sch53-56
si42
- h139b
sch33-41
si57
-----
h140ab
sch42-52
si58
- - h173
sch31-32
si171
- - - - hN4
sch24-27

-----
hN13a
sch28-30
hN3
sch21
-----
hN12a
sch22-23
hN2
sch18
-----
hN10a
sch19-20
hN1
sch8

-----
h156
sch15-16
si178

-----
hN5a
sch9-14
hN7a
sch6-7
- 1629
1630 - h143
sch22
si43
h142
sch17-21
si52
- h141
sch13-16
si67
- - - - - - hN13a
sch11-12
hN12a
sch10
hN10a
sch9
h156
sch8
si178
-----
hN5a
sch4-7
hN7a
sch2
1 1/2 sp.dal. hN6 sch3 1630
1631 - - - - - - - - - - - hN13a
sch14-15
hN12a
sch13
h59b
sch9
si108
-----
hN10a
sch10-12
h55c
sch5-6
si123.3
-----
hN5a
sch7-8
h56c
sch1-2
si124.3
-----
hN7a
sch3-4
- 1631
1632 - h143
sch18-19
si43
h142
sch14-17
si52
- - - - - - - - hN13a
sch13
hN12a
sch12
h59b
sch10
si108

-----
hN10a
sch11
h55c
sch6-7
si123.3

-----
hN5a
sch8-9
h56c
sch3-4
si124.3
-----
hN7a
sch5
- 1632
1633 - - - - - - - - - - - hN13a
sch6
hN12a
sch5
hN10a
sch4
hN5a
sch2-3
- - 1633
1634 - - - - - - - - - - - hN13a
sch13
hN12a
sch11-12
h59b
sch7
si108

-----
hN10a
sch8-10
h55c
sch4
si123.3

-----
hN5a
sch5

-----
hN11
sch6
h56c
sch2
si124.3
-----
hN7a
sch3
4 sp.dal. hN9a sch1 1634
1635 - - - - - - - - - - - hN13a
sch mgl
hN12a
sch6
hN10a
sch4-5
hN5a
sch3
hN7a
sch2
- 1635
1636 - - - - - - - - - - - hN13a
sch7
hN12a
sch5-6
hN10a
sch3-4
hN5a
sch2
hN7a
sch1
- 1636
1637 - - - - - - - - - - - hN13a
sch8
hN12a
sch7
hN10a
sch5-6
hN5a
sch4
hN7a
sch3
- 1637
1638 - - - - - - - - - - - hN13a
sch6
hN12a
sch5
hN10a
sch4
hN5a
sch2
-----
hN11
sch3
hN7a
sch1
- 1638
1639 - - - - - - - - - - - hN13a
sch6-7
hN12a
sch5
hN10a
sch3-4
hN5a
sch2
hN7a
sch1
- 1639
1640 - - - - - - - - - - - hN13a
sch15-16
hN12a
sch13-14
hN10a
sch12
h163a
sch10-11
si181

-----
hN5a
sch5-9
h164a
sch3-4
si182

-----
hN7a
sch2
- 1640
1641 - hN16
sch57-59
hN15a
sch55-56
- hN14a
sch20
- - - - - - hN13a
sch14-15
hN12a
sch12-13
hN10a
sch10-11
h163b
sch9
si181
-----
hN5a
sch4-8
h164b
sch3
si182

-----
hN7a
sch1-2
- 1641
1642 - hN16
sch48-58
hN15a
sch40-47
- hN14a
sch24-29
- - - - - - hN13a
sch14-15
hN12a
sch11-13
hN10a
sch10
h163b
sch9
si181

-----
hN5a
sch5-8
hN7a
sch2-4
- 1642
1643 hN18
sch47-56
hN17
sch41-46
hN15b
sch39-40
- hN14b
sch18-32
- - - - - - hN13ab
sch14-17
hN12ab
sch12-13
hN10ab
sch8-11
hN5ab
sch2-7
- 3 sp.dal. hN8 sch1 1643
1644 h152a
sch145-49
si35

-----
hN18
sch150-156
h151a
sch123-35
si44

-----
hN17
sch136-144
h150
sch113-22
si53

-----
hN21
sch110
-----
hN22ab
sch111-112
- hN14b
sch87-102
- h149
sch61-74
si78

-----
hN20
sch75-86
h148
sch21-47
si83

-----
hN19
sch48-57
- - - - - hN10b
sch20-20a
h163c
sch19
si181
-----
hN5b
sch11-18
hN7b
sch10
20 skilling h146 sch58-59 si79
20 skilling h147 sch60 si80
3 sp.dal. hN8 sch9
4 sp.dal. hN9b sch7-8
1644
1645 hN18
sch95
h151a
sch91-94
si44
h150
sch82-89
si53
- - - h149
sch55-61
si78

-----
hN20
sch62-64
h148
sch29-35
si83

-----
h179
sch44-54
si172

-----
hN19
sch36-43
- - - - h166
sch28
si175
hN10b
sch25-26
-----
h165
sch27
si177
h163c
sch24
si181

-----
hN5b
sch14-23
hN7b
sch12-13
4 sp.dal. hN9b sch11 1645
1646 hN18
sch77-80
hN17
sch74-76
- - - - h149
sch60-61
si78

-----
hN20
sch62-63
h148
sch48-56
si83

-----
hN19
sch57-59
- - - hN13b
sch46-47
hN12b
sch42-45
h59c
sch36
si108

-----
h165
sch41
si177

-----
hN10b
sch37-40
h55d
sch15-25
si123.4

-----
h163c
sch33-35
si181

-----
hN5b
sch26-32
hN7b
sch11-16
- 1646
1647 hN18
sch46-50
hN17
sch37-45
- - - - hN20
sch32
hN19
sch28-31
- - - hN13b
sch27
hN12b
sch25-26
hN10b
sch23-24
h55d
sch13-15
si123.4

-----
h163c
sch21-22
si181

-----
hN5b
sch16-20
h56d
sch8-9
si124.4
-----
hN7b
sch10-12
- 1647
1648 h152b
sch48-55
si35
-----
hN18
sch56-58
h151b
sch28-37
si44
-----
hN17
sch38-47
- - - - - - - - - - hN12b
sch24-27
hN10b
sch19-23
h163c
sch18
si181
-----
hN5b
sch10-17
hN7b
sch7-9
4 sp.dal. hN9b sch6 1648
1 sk 2 sk 4 sk 6 sk 8 sk 12 sk 1 mark 2 mark 1/2 krone 1 krone 2 krone 1/8 sp.dal. 1/4 sp.dal. 1/2 sp.dal. 1 sp.dal. 2 sp.dal. *********øvrige*********


Tilbage til Christian 4.
Tilbage til Dansk Mønts forside