KLIK for forstørrelse!

Christian 4., 4 Skilling 1619, København

Forside: krone, RFP, bagside: værdiangivelse samt 24 i oval (= 1/24 krone). Se Kroneskilling.

En lignende mønt, der dog på forsiden har det danske våbenskjold i stedet for kronen, anses af Schou og Hede for et tvepræg mellem Hede 80F (Schou 1619 nr. 147) og Hede 111C = Schou 130, Sieg 50.5.

Anders Harck (2004) anser derimod stykket for en prøvemønt af selvstændig karakter. Dansk Mønt følger Harck og har følgelig givet denne spændende prægning sin egen side.

  

Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede 111A:

1619, Schou 118

KLIK for forstørrelse!

Hede 111B:

1619, Schou 120

KLIK for forstørrelse!

Eksemplar fra Poulsensamlingen:

Hede 111D:

1619, Schou 121

KLIK for forstørrelse!

BR 897 lot 60


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside