KLIK for forstørrelse!

Christian 4.
4 Skilling 1596, København

Forside: våbenskjold med indadbuede sider: , bagside: værdiangivelse (Hede 71, Schou 8-9, Sieg 45)

Mønten blev anvendt som kastemønt ved Christian 4.s kroning 29. august 1596.

"4 skillingen er ikke nævnt i møntordningerne af 12. januar 1582 og 1. august 1597, og dens udmøntningsformel kendes ikke. Udmøntet 392 daler."

Hede side 24


Eksemplarer fra Zincksamlingen:

1596 Schou 8
KLIK for forstørrelse!

1596 Schou 9
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt