KLIK for forstørrelse!

Christian 4.
2 Mark 1645, Glückstadt

Forside: monogram, bagsideindskrift: JUSTUS (JEHOVA) JUDEX. Møntmærke korslagte glødehager: (Hede 179, Schou 44-54, Sieg 172). Kaldet Hebræermønt

Ved forordning 21. marts 1648 nedsat til 28 skilling. Indskriften JUSTUS JEHOVA JUDEX (Herren er en retfærdig dommer) hentyder til Christian 4.s vrede over den svenske hærs indtrængen og hærgen i Jylland i 1643-44. Mønterne, der blev slået i denne anledning, kaldes Ulfeldtmønter eller Hebræere.

 


 

 


Eksemplarer fra Zincksamlingen:

1645, Schou 46
KLIK for forstørrelse!

1645, Schou 47
KLIK for forstørrelse!

1645, Schou 50
KLIK for forstørrelse!

1645, Schou 52
KLIK for forstørrelse!

1645, Schou 53
KLIK for forstørrelse!

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside