KLIK for forstørrelse!

Hebræermønter

Den 12. december 1643 angreb den svenske general Lennart Torstensson uden krigserklæring Danmark, idet hans tropper trængte op i Jylland.

Allerede den 20. januar 1644 har Christian 4. egenhændigt lavet en skitse til den krigsmønt, der pga sit lave sølvindhold skulle være med til at finansiere krigen.

Indskriften JUSTUS JEHOVA JUDEX (= Gud er en retfærdig dommer) har givet mønterne det folkelige navn Hebræermønter, idet Jehova var skrevet på hebræisk.

Undertiden bliver mønterne også kaldt Ulfeldtmønter efter Christian 4.s rigshofmester Corfitz Ulfeldt.

Stemplerne er skåret af Hans zum Busch. Det drejer sig om følgende mønter:

Tomarkerne blev siden blev nedsat til 28 skilling og markerne til 14 skilling etc. og blev som sådan benævnt i Holbergs komedier, på hvilket tidspunkt de stadig cirkulerede.

Til serien hører desuden følgende prøvemønter:

Måske hører endnu et stykke til denne serie. Enten er der tale om en en 4 portugaløser, hvor vægten ikke passer, eller der er tale om en medaille, der har samme motiv som hebræermønterne. Stykket eksisterer ikke mere og optræder for sidste gang i et katalogværk i Museum Regium.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønts forside