Museum Regium

"Da Christian V i slutningen af 1680'erne overdrog professor Holger Jacobæus at udarbejde et katalog over skattene i det af Frederik III grundlagte, men senere meget forøgede Kunstkammer, var formålet hermed i første række at vise udlandet denne samlings omfang og betydning.

I det i 1696 udkomne pragtværk, Museum Regium, var de tre fjerdedele optaget af beskrivelsen af den kongelige møntsamling. Allerede i 1699 viste det sig nødvendigt at udgive et tillæg hertil, og i 1710 udkom den ny og forbedrede udgave ved Johannes Lauerentsen."

(Ernst: Holger Hedes møntværk og dets forgængere.)

Illustrationen viser en gylden fra kong Hans.


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt