KLIK for forstørrelse!

Christian 4.
1 Mark, Christiania

1644, 1645, 1646, 1647. Forside: monogram, bagsideindskrift: JUSTUS (JEHOVA) JUDEX (Hede Norge 20, Schou hhv. 75-86, 62-64, 62-63 og 32). Kaldet Hebræermønt

Ved forordning 21. marts 1648 nedsat til 14 skilling. Indskriften JUSTUS JEHOVA JUDEX (Herren er en retfærdig dommer) hentyder til Christian 4.s vrede over den svenske hærs indtrængen og hærgen i Jylland i 1643-44. Mønterne, der blev slået i denne anledning kaldes Ulfeldtmønter eller Hebræere.Eksemplarer fra Zincksamlingen:

1644, Schou 76
KLIK for forstørrelse!

1644, Schou 82
KLIK for forstørrelse!

1645, Schou 63
KLIK for forstørrelse!

1645, Schou 62
KLIK for forstørrelse!

1646, Schou 63
KLIK for forstørrelse!

1647, Schou 32
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt