KLIK for forstørrelse!

Christian 4., 4 Skilling, København

Forside: krone, RFP, bagside: værdiangivelse samt 36 i oval (= 1/36 krone). Se Kroneskilling.Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede 115A:

1620, cf. Schou 141
KLIK for forstørrelse!

1620, Schou 143
KLIK for forstørrelse!

1620, Schou 152
KLIK for forstørrelse!

1620, Schou 152/150
KLIK for forstørrelse!

Hede 115C:

1620, Schou 175
KLIK for forstørrelse!

1621, Schou 70
KLIK for forstørrelse!

1621, Schou 76
KLIK for forstørrelse!

1621, Schou 77
KLIK for forstørrelse!

Hede 115D:

1621, Schou 64
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt