Christian 4.
16 skilling 1625, Frederiksborg Slot (?)

Forside: kronet våbenskjold med monogram, bagside: værdiangivelse
(Hede 138, Schou 32, Sieg 77).

Stykket er unikt og uden møntmestermærke. Pga. kronens udformning anser Jørgen Sømod Albert Dionis i Glückstadt som ophavsmanden, hvorimod Anders Harck antager stykket præget på Frederiksborg Slot på linie med udmøntningerne Hede 121-123.


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt